Artist impression architectenbureau OMA

NHow Amsterdam RAI hotel

Samen met Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV heeft CRUX Engineering BV in opdracht van COD diverse geotechnische advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het project RAI Hotel, waaronder het bouwkuip- en paalfunderingsontwerp en een risicoanalyse van de omgevingsbeïnvloeding.

Met 650 kamers wordt Nhow Amsterdam RAI het grootste hotel van de Benelux. Het Rotterdamse architectenbureau OMA, van Rem Koolhaas, heeft voor het ontwerp van de 91m hoge hoteltoren met 25 verdiepingen inspiratie gehaald uit de reclametoren op het voorplein van de RAI. Het hotel bestaat uit grote blokken, die ten opzichte van elkaar zijn gedraaid.

Het beheersen en mitigeren van omgevingsbeïnvloeding is voor dit project een essentieel onderdeel, omdat het RAI Hotel wordt gebouwd in de driehoek die begrensd wordt door de Europaboulevard, de ringweg A10 en het Amsterdam RAI complex. Binnen dit gebied ligt aan de westzijde van het hotel ook de metrotunnel van de Noord/Zuidlijn. Deze vormt de verbinding tussen het Europaplein en Station Zuid.

De 2 ondergrondse lagen van het hotel worden uitgevoerd binnen een stalen damwandkuip. De damwanden worden aan de zijde van de metrotunnel onder een schoorstand van (10:1) aangebracht, evenwijdig aan de paalfundering van de tunnel. Voor het ontwerp van de bouwkuip zijn berekeningen uitgevoerd met zowel D-Sheet Piling als PLAXIS 2D.

De paalfundering van het hotel bestaat uit een combinatie van druk- en trekpalen. Het vervormingsgedrag van de funderingsconstructie is voor dit project door CRUX middels PLAXIS 3D onderzocht en door Van Rossum gebruikt als uitgangspunt voor het constructieve ontwerp.

De uitkomst van het ontwerp en risicoanalyses zijn met verschillende asset-owners afgestemd en vervolgens door CRUX vertaald in een beheersmaatregelenplan en monitoringsplan, dit laatste onder andere door het vaststellen van signaal- en interventiewaarden. In opdracht van COD voert CRUX volgens dit plan de meettechnische bewaking van de bouw uit, om hiermee het ontwerp in de uitvoeringsfase te bewaken en de invloed op de omgeving pro-actief te controleren en beheersen. De bouw is in september 2016 van start gegaan.


Zie ook de publicatie in Civiele Techniek, Geotech special nr. 7, 2018: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam… vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Stadskantoor Rotterdam

Grote Markt

Garenmarkt Leiden

Albert Cuyp Parkeergarage

Site by Alsjeblaft!