New Amsterdam Court House

CRUX Engineering BV heeft in opdracht van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV het definitief bouwkuip ontwerp met bijhorende monitoringsplan opgesteld voor het nieuwe gerechtsgebouw in Amsterdam, New Amsterdam Court House (NACH).

De huidige bebouwing, waaronder de parkeerkelder, wordt gesloopt om vervolgens een 2-laags ondergrondse parkeergarage te bouwen. De kelder wordt gebouwd binnen een verankerde damwandkuip, waarbij filterbemaling gecombineerd met deepwells voor de nodige waterstandsverlagingen in de kuip zorgen.

Naast de vereiste constructieve berekeningen voor de sterkte en stijfheid van de damwandplanken en verankering, heeft CRUX analytische en numerieke berekeningen met PLAXIS uitgevoerd ten behoeve van de omgevingsanalyse. Bij de omgevingsanalyse worden de kritische objecten in de omgeving geanalyseerd, bijvoorbeeld de toelaatbare horizontale en verticale vervormingen van de onderdoorgang of keerwand bij de Parnassusweg of de ligging van de tram en kabels & leidingen naast de kuip.

Voor deze objecten worden middels de CRUX-risk aanpak de relevante vervormingsaandelen gedurende het hele bouwproces van aanbrengen damwanden, aanbrengen ankers, ontgraven, bemalen tot het verwijderen damwanden en mogelijk ook van de wandankers kwantitatief bepaald en beoordeeld. Daarmee worden voor alle kritische vervormingseisen afgeleid, die de basis zijn voor de signaal- en interventiewaarden voor het monitoringsplan.

Zo worden de spelregels verifieerbaar gedefinieerd, waarbinnen de bouwkuip in een kritische stedelijke omgeving met acceptabele en beheersbare risico’s gerealiseerd kan worden.

Zie ook de publicatie in Civiele Techniek, Geotech special nr. 7, 2018: Hoogbouw langs de Zuidas Amsterdam… vraagt diepe bouwkuipen langs vitale infrastructuur.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Vonk & Vlam

Galaxy Tower

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Dijkversterking Texel

Site by Alsjeblaft!