Crux

Monitoringsportal Oranje Loper

In de binnenstad van Amsterdam worden binnen het project Oranje Loper de straten en bruggen gerenoveerd over een traject van ca. 2,8 km; van de Raadhuisstraat tot het Mecatorplein. Bij de uitvoering van dit langgerekte en meerjarige project worden risico's voor de belendende en vaak monumentale panden en kademuren, beheerst en gemonitord door het Bouwkundig Bureau bestaande uit CRUX en BouwRisk.

Om tijdens de lange uitvoeringsperiode zicht te houden op de vele data die gegenereerd wordt, ontstond de behoefte aan een overzichtelijk data-acquisitie systeem.

In opdracht van het Bouwkundig Bureau heeft CEMS in samenwerking met Stellaspark een online portal gemaakt waarin alle monitoringsdata eenduidig wordt weergegeven. Hierbij geeft de portal niet alleen een visuele weergave van de monitoringsdata maar is er ook een directe koppeling met de Datalake van BouwRisk. Hierdoor is alle monitoringdata en dus ook het effect van de werkzaamheden op de omgeving, voor alle gebruikers toegankelijk.

3D-kaart van het projectgebied met visuele weergave informatie uit pandpaspoorten

Zo is te zien welke verplaatsingen panden, kademuren, trambanen, bruggen en riolen ondergaan en welke trillingen, geluidsniveaus en grondewaterfluctuaties worden veroorzaakt door de werkzaamheden. Allemaal direct gekoppeld aan de daadwerkelijke meetdata en getoetst aan de door het Bouwkundig Bureau vastgestelde alarm- en grenswaarden en relevante normen.

Het visualiseren van de verschillende meetsystemen binnen één portal is uniek in zijn soort en gaat verder dan "slechts" een monitoringsportal.
Van alle panden langs het traject zijn de relevante gebouwgegevens opgenomen in een zogenaamde pandpaspoorten. Hierin is relevante informatie opgenomen over onder andere funderingswijze, trillingscategorie, INSAR data (en nog veel meer), die in de 3D weergave worden getoond. Hiermee fungeert het portal meteen als een centraal informatiesysteem voor het beheersen van alle omgevingsrisico's tijdens de uitvoering.

Ingezoomd 3D-detail met meetpunten van brug- en kademuur en omliggende panden
Detail resultaat van geluidsmetingen inclusief toetsing aan relevante normen
← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

A11: N39-N49

Nieuwe Universiteits- bibliotheek

Stationsgebied Leeuwarden

Site by Alsjeblaft!