Crux

Metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. De RET is om deze reden bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations.

CRUX is betrokken bij het ontwerp en realisatie van extra (nood-)uitgangen bij verschillende metrostations. Zo ook Metrostation Leuvehaven welke wordt voorzien van twee extra uitgangen. Leuvehaven is gelegen nabij het centrum van Rotterdam en de Erasmusbrug.

Bouwplaats-Ruwbouwfase-Oost

CRUX heeft een ontwerp opgesteld voor de bouwkuipen en bemaling voor het maken en aansluiten van de nooduitgang aan beide zijden van het metrostation (oost en west). De bouwkuipen zijn naast en op de bestaande metrotunnel aangebracht en bestaan uit verschillende delen met verschillende ontgravingsniveaus. Het diepste deel is ontgraven met behulp van stempels in de bouwkuip en een onderwaterbetonvloer (OWB).

Om opdrijven van de nieuwe nooduitgangen te voorkomen zijn trekpalen berekend. De aansluitingen met de bestaande metrobuis zijn met behulp van een constructieve groutinjectie uitgevoerd, om zo een voldoende waterremmende aansluiting tussen de bouwkuip en bestaande delen te verkrijgen.

De bouwkuipberekeningen zijn o.a. uitgevoerd met Plaxis 2D waarbij integraal de omgevingsbeïnvloeding is gekwantificeerd. Op basis van deze berekeningsresultaten is een monitoringsplan opgesteld voor het bewaken van de omgevingsobjecten tijdens de uitvoering. Tijdens de uitvoering is CRUX beschikbaar om snel en adequaat op geotechnische vraagstukken vanuit de uitvoering te reageren.

Momenteel (maart 2022) is het project in uitvoering en kan de uitgang naar verwachting aan het eind van 2022 in gebruik genomen worden.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Volautomatische autoberging

Dijkversterking Lekdijk Vianen

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Site by Alsjeblaft!