Crux
Artist impression toekomstig kantoor DPG Media. Credits: Proloog

Mediavaert

Mediavaert is de naam van het nieuwe kantoor van DPG Media in Amsterdam-Duivendrecht. Het gebouw wordt ontwikkeld door Being. Het ontwerp komt van de hand van het Amsterdamse architectenbureau Team V Architectuur in samenwerking met Arup, DGMR en DELVA Landscape Architecture/Urbanism. CRUX Engineering is vanaf medio 2020 in opdracht van DPG Media als geotechnisch en geohydrologisch adviseur betrokken.

Het nieuwe kantoor van DPG Media wordt het grootste hout-hybride kantoor van Europa en betreft circa 30.000 m² BVO aangevuld met een 2-laagse ondergrondse parkeergarage van circa 12.500 m². Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond en is maximaal circa 155 m breed, 75 m diep en 30 m hoog (7 bovengrondse bouwlagen).

De bouwlocatie bevindt zich binnen de beschermingszone van een primaire waterkering langs de Duivendrechtsevaart aan het hoekpunt Van der Madeweg/ Joan Muyskenweg en op korte afstand van het bestaande gebouw van DPG Media met trillingsgevoelige drukpersen. Voor de bouw van de kelder is een gestempelde waterdichte kuip met een diepte van circa 8 m benodigd.

CRUX heeft het ontwerp van de bouwkuip en de fundering opgesteld en geohydrologisch advies gegeven omtrent de bemaling van de bouwkuip. Daarnaast is door CRUX ook een analyse naar de omgevingsbeïnvloeding uitgevoerd. Hier moest rekening gehouden worden met de drukpersen, de waterkering en -kade, en kabels en leidingen. In het ontwerp is in verband met de objecten in de omgeving uitgegaan van een gestempelde bouwkuip met stalen damwanden. Voor de onderafdichting van de bouwkuip wordt gebruik gemaakt van de op projectlocatie aanwezige Eemkleilaag tussen circa NAP -15m en NAP -20m.

Doorsnede bouwkuip Plaxis-berekening

Ook na de ontwerpfase, tijdens de aanbesteding en de uitvoeringsfase, is CRUX actief betrokken, levert geotechnisch en geohydrologisch advies en voert controles uit van detailberekeningen en uitvoeringsplannen.

Uitvoerend hoofdaannemer voor de eerste bouwfase (grondwerk en kelder) is Gebr. De Koning. In maart 2021 is begonnen met de installatie van de damwanden. De oplevering van Mediavaert staat gepland voor 2023. De werkzaamheden kunnen live gevolgd worden op www.mediavaert.nl.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Galaxy Tower

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum

Stationsgebied Leeuwarden

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Site by Alsjeblaft!