Crux

Maximabrug

In opdracht van de combinatie Mobilis / Van Gelder, zorgt CRUX Engineering voor het geotechnisch ontwerp van het project Maximabrug.

Al vele jaren hebben Koudekerk aan den Rijn en Alphen aan den Rijn overlast van (vracht)verkeer. Verkeer van en naar het industrieterrein Hoogewaard rijdt door het dorp Koudekerk. Het zware vrachtverkeer zorgt voor oponthoud en gevaarlijke situaties voor overige weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers.

De verwachting is dat het verkeer in de toekomst zal toenemen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom besloten een extra oeververbinding over de Oude Rijn te realiseren. Deze verbinding met de werknaam ‘Maximabrug’ zorgt voor verbetering van de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de gemeenten en vergroot daarmee de economische vitaliteit. In de toekomst maakt de Maximabrug ook deel uit van de nieuwe rondweg rondom Alphen aan den Rijn. Daarmee is de Maximabrug een onmisbare schakel in de voltooiing van de rondweg rond Alphen aan den Rijn door het verkeer een meer aantrekkelijke route buiten de stadskern om te bieden.

De Maximabrug heeft 9 steunpunten waarvan de landhoofden op staal zijn gefundeerd ondersteund door een paalmatras. Door deze funderingswijze worden zettingsverschillen tussen de landhoofden en de aansluitende aardebaan geminimaliseerd en wordt de waterkering minimaal beïnvloedt ten gevolge van de hoge ophogingen.

De overige delen van de aardebaan worden zowel traditioneel uitgevoerd (met behulp van verticale drainage en extra overhoogte) als gedeeltelijk door het uitvoeren van een grondverbetering om de zetting te beheersen.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Conservatoriumhotel

One22

Monumentale Hemsterhuisbrug in ere hersteld

Strand East London

Site by Alsjeblaft!