Landtunnel A4

Consortium A4all bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het ontwerp en de aanleg van de A4 Midden Delfland tussen Delft en Schiedam. Het tracé heeft een lengte van 7 km waarvan circa 4 km (half)verdiept en 2 km in een landtunnel wordt aangelegd.

CRUX Engineering heeft als deelnemer van het ontwerpteam bij A4all een bijdrage geleverd aan het ontwerp van de landtunnel, de (half)verdiepte ligging en diverse kunstwerken op Kethelplein waar de A4 aansluit op de A20 en het al bestaande deel van de A4. In 2013 is gestart met realisatie van de bouw van de verschillende onderdelen, sinds die tijd wordt door CRUX ook een deel van de site-engineering verzorgd. In circa 3 maanden tijd zijn met een aantal heistellingen probleemloos 3200 vibropalen voor de landtunnel geheid. Na inmiddels een jaar bouwtijd is ook het betonwerk van de landtunnel bijna voltooid.

Binnen het verdiepte deel van het tracé wordt de weg tot 12 meter beneden maaiveld aangelegd. Om de weg op dit niveau aan te kunnen leggen en te gebruiken en de invloed op de omgeving te beperken wordt dit deel binnen een kunstmatige polder met cement-bentonietwanden aangelegd.

Invloed omgeving
De landtunnel wordt op maaiveld gebouwd en volledig afgedekt met grond. Voor deze ophoging zijn voor een aantal relevante locaties de additionele paalmomenten in palen onder belendende kunstwerken ten gevolge van (horizontale) gronddeformaties bepaald. Deze gronddeformaties treden onder andere op ter plaatse van de overgang van de landtunnel naar het aansluitende kunstwerk over de onderliggende Laan van Bolés. De grondwal die tegen de landtunnel wordt aangelegd, wordt ter plaatse met een keerwand op palen verticaal beëindigd. Met behulp van PLAXIS 3D zijn de momenten in zowel de palen van de keerwand als de palen onder het landhoofd van het aansluitende kunstwerk bepaald. Na uitvoeren van de 3D beschouwing voor de kopwand is het ontwerp aangepast naar een meer economisch ontwerp waarbij minder (grond)deformaties optreden.

[A4All projectfilm 2014 (YouTube)](

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Dijkversterking KIJK

Stedelijk Museum

Monumentale Hemsterhuisbrug in ere hersteld

De Rotterdamsebaan

Site by Alsjeblaft!