Crux

IJboulevard

Aan de IJzijde van het Centraal Station wordt de IJboulevard gerealiseerd. Een nieuwe fietsenstalling onder de waterlijn met ruimte voor ca. 4000 fietsen die tegelijkertijd functioneert als aanvaarbescherming voor het centraal station de Michiel de Ruijtertunnel en de NZ-lijn. Bovenop de stalling komt een prachtig gebied van 6000 vierkante meter om te wandelen langs het IJ: de IJboulevard. Door de fietsenstalling onder het IJ te maken ontstaat vrij zicht op het IJ en is er meer verblijfsruimte voor voetgangers.

De nieuwe constructie bestaat uit 3 gekoppelde betonnen elementen die zijn opgebouwd in het Westelijk Havengebied en in december 2021 zijn afgezonken op de definitieve locatie in het IJ. De fundering van de constructie bestaat uit grondverdringende TVSI-palen welke als kleefpalen hun draagvermogen grotendeels ontlenen aan de diepe Eemkleilaag. Het middelste element is geplaatst direct boven de zinktunnel van de Noord/Zuidlijn en functioneert als een overkluizing boven dit gevoelige element.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam is CRUX als geotechnisch specialist betrokken geweest bij de totstandkoming van het referentieontwerp en beoordeling van de EMVI-criteria waarbij extra focus lag op de invloed van de aanleg van nieuwe constructie op de op staal gefundeerde metrotunnel. Na gunning van het project aan Van Hattum en Blankevoort is CRUX actief betrokken gebleven als toetsende partij voor de gemeente en geotechnisch sparringpartner voor de aannemer.

Meer informatie over het project vindt u op de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/projecten/ijboulevard/


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Dijkversterking Texel

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Groninger Forum

Vonk & Vlam

Site by Alsjeblaft!