Crux
Artist impression toekomstige Houthaven. Bron: Projectbureau Houthaven, gemeente Amsterdam

Houthaven

In opdracht van het Projectbureau Houthaven van de Gemeente Amsterdam is CRUX vanaf 2013 betrokken bij de ontwikkeling van een duurzame en klimaatneutrale wijk: De Houthaven.

Projectgebied 'de Houthaven' is een voormalige haven in het westelijk havengebied (tussen Spaarndammerbuurt en het IJ) van Amsterdam dat een transformatie ondergaat naar een nieuwe woonwijk. Binnen een gebied van circa 35 hectare worden 7 eilanden, 2.700 woningen, scholen, diverse bedrijfsruimten, horeca en hotels gerealiseerd.

Het project kenmerkt zich door een grote diversiteit aan werkzaamheden op hetzelfde moment in een beperkt gebied. Bij de werkzaamheden wordt veel in de bodem gewerkt: aanleg parkeergarages, graven van grachten, infrastructuur en de Spaarndammertunnel.

Ontgraven Spaarndammertunnel
De eilanden worden met elkaar verbonden door 15 bruggen.

Onze medewerkers maken deel uit van Projectteam Houthaven en zijn de adviseur voor alle aan de bodemkwaliteit gerelateerde aspecten. We bewaken de vanuit wet- en regelgeving benodigde procedures, bepalen strategie voor bodemonderzoek, schrijven Plannen van Aanpak, beoordelen werk- en veiligheidsplannen derden en coördineren grondstromen.

Daarnaast zijn we contactpersoon namens Projectbureau Houthaven voor het bevoegd gezag (ODNZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en hebben we zitting in diverse projectteams (o.a: nieuwbouw, graven grachten en kabels & leidingen).

Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden in de bodem alsmede het verzorgen van milieukundige begeleiding van saneringen (MKB BRL 6000) wordt eveneens door CRUX verzorgt.

Door de nauwe samenwerking binnen het projecteam en het op de juiste momenten rekening houden met milieuhygiënische bodemaspecten, is onnodige stagnatie (tijd en geld) in de uitvoering van werken voorkomen.

Blok 2AF wordt ontgraven
Grachten graven

Circa de helft van het plangebied bestaat uit 'nieuw land'. Teneinde dit nieuwe land te kunnen maken is een bestaande haven aangeplempt met 463.374 m3 zand. De oorspronkelijke aanloophavens worden in gebied teruggebracht in de vorm van grachten. Bij het graven van de grachten komt circa 250.000 m3 grond van verschillende samenstellingen en kwaliteiten vrij.

Alle eilanden en bruggen hebben namen van havenplaatsen rondom de Noordzee en de Oostzee.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Aan de Braassem

Watergangen Amsterdam Oost

Herinrichting Kinkerstraat

Oostenburg

Site by Alsjeblaft!