Crux
Artist impression toekomstige Houthaven. Bron: Projectbureau Houthaven, gemeente Amsterdam

Houthaven

In opdracht van het Projectbureau Houthaven van de Gemeente Amsterdam is CRUX vanaf 2013 betrokken bij de ontwikkeling van een duurzame en klimaatneutrale wijk: De Houthaven.

Projectgebied 'de Houthaven' is een voormalige haven in het westelijk havengebied (tussen Spaarndammerbuurt en het IJ) van Amsterdam dat een transformatie ondergaat naar een nieuwe woonwijk. Binnen een gebied van circa 35 hectare worden 7 eilanden, 2.700 woningen, scholen, diverse bedrijfsruimten, horeca en een hotel gerealiseerd.

Het project kenmerkt zich door een grote diversiteit aan werkzaamheden op hetzelfde moment in een beperkt gebied. Bij de werkzaamheden wordt veel in de bodem gewerkt: aanleg parkeergarages, graven van grachten, infrastructuur en de Spaarndammertunnel.

Ontgraven Spaarndammertunnel
De eilanden worden met elkaar verbonden door 15 bruggen.

CRUX is de vaste adviseur voor alle aan de bodemkwaliteit gerelateerde aspecten. We bewaken de vanuit wet- en regelgeving benodigde procedures, schrijven Plannen van Aanpak, beoordelen werk- en veiligheidsplannen derden, coördineren grondstromen, begeleiden saneringen (MKB) en bepalen strategie voor bodemonderzoek. Daarvoor is een projectteam samengesteld zodat zowel de functie van adviseur als begeleiding buiten, optimaal benut kan worden.

Door op het juiste moment rekening te houden met milieuhygiënische bodemaspecten binnen het project is onnodige stagnatie (tijd en geld) in de uitvoering van werken voorkomen. Daarnaast zijn we contactpersoon namens Projectbureau Houthaven voor het bevoegd gezag (ODNZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en deelnemer van diverse projectteams (o.a: nieuwbouw, graven grachten en kabels en leidingen).

Blok 2AF wordt ontgraven

Circa de helft van het plangebied bestaat uit 'nieuw land'. Teneinde dit nieuwe land te kunnen maken is een bestaande haven aangeplempt met 463.374 m3 zand. De oorspronkelijke aanloophavens worden in gebied teruggebracht in de vorm van grachten. Bij het graven van de grachten komt circa 250.000 m3 grond van verschillende samenstellingen en kwaliteiten vrij.

Grachten graven

Alle eilanden en bruggen hebben namen van havenplaatsen rondom de Noordzee en de Oostzee.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Herinrichting Kinkerstraat

Kwakelhuis Alkmaar

Watergangen Amsterdam Oost

Oostenburg

Site by Alsjeblaft!