Crux

Herinrichting Parallel Boulevard

De herinrichting van de Parallel Boulevard is een project van de gemeente Noordwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dura Vermeer samen. In 2014 heeft de gemeenteraad van Noordwijk besloten, de doorgaande verkeersroute vanaf het Picképlein tot aan het Wantveld te vernieuwen. De Parallel Boulevard en aangrenzende straten moeten een frisse uitstraling krijgen. Daarnaast moet het verkeer beter doorstromen en de veiligheid voor voetgangers en fietsers omhoog.

Tevens zorgt het stijgende grondwaterpeil sinds 2014 voor wateroverlast. De betonnen dijk in de duinen, aangelegd in 2008, verhindert de afvoer van grondwater naar zee. Tijdelijke pompen houden het grondwaterpeil onder controle. Het verbeteren van de waterafvoer is belangrijk voor de Parallel Boulevard en omgeving.

Met de aanleg van een nieuwe RVS-drain rond 200mm op circa 6 meter diepte wordt het grondwaterpeil teruggebracht naar het niveau voor de ‘dijk-in-duin’-constructie.

Diepe RVS drain rond 200mm in glaskorrels

Klimaatverandering zorgt voor meer heftige regenbuien. Snelle afvoer van grote hoeveelheden regenwater is belangrijk om de boulevard en omgeving droog te houden. Met de aanleg van een infiltratieriool rond 2000mm onder de grond wordt snel veel regenwater opvangen. En vervolgens langzaam afgegeven aan de bodem.

Infiltratieriool rond 2000mm

CRUX is door gemeente gevraagd om voor de aanleg van de drainage en infiltratie een oplossing met een diepe sleufbekisting uit te werken en schadelijke invloed op de omgeving hierbij te voorkomen. Wareco heeft de geohydrologische aspecten onderzocht en ontworpen.

Als onderdeel van de uitwerking zijn door CRUX met Plaxis vervormingsberekeningen uitgevoerd van de ontgraving binnen de sleufbekisting. Op dat moment nog 1 brede, diepe kist. De invloed op de belendende panden is middels schadepredicties onderzocht. Tevens is voorafgaand aan de aanbesteding een proefvak middels een sleufkist ontgraven waarbij de resultaten zijn gebruikt om de rekenmodellen en het ontwerp bij te stellen. Tijdens de proef was de invloed minder dan uit de eerste modellen volgde. Nadat uit zowel de proef als de modellen bleek dat het mogelijk was om de omgevingsinvloed tot een acceptabel minimum te beperken is een bijpassend monitoringsplan opgesteld voor de bewaking van de bebouwde omgeving. Zowel de risicoanalyses als het monitoringsplan van CRUX maakten onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Het ontwerp is tussentijds zowel door Deltares als Everts Geotechniek gereviewd.

Aannemer Dura Vermeer heeft het werk gegund gekregen en heeft als optimalisatie o.a. een oplossing met 2 afzonderlijke kisten aangedragen; een diepe voor de drain en een ondiepe voor het IT-riool. Dit alternatief is door CRUX getoetst en de omgevingsinvloed door Dura middels een proef in het werk vastgesteld. Op 13 september 2021 is de aannemer gestart met de aanleg van de drainage onder de Parallel Boulevard. Voorafgaand aan de uitvoering heet BouwRisk vooropnamen en hoogtenulmetingen van de bebouwde omgeving uitgevoerd.

De foto’s zijn gemaakt tijdens ons projectbezoek in maart 2022. Op dat moment was het werk circa 40% gevorderd. Uit de monitoring volgt dat het project volgens plan verloopt (zelfs minder vervorming dan verwacht) en tijdens de uitvoering geen aanpassingen nodig zijn geweest om de omgevingsinvloed te beperken.

Op https://parallelboulevard.nl/ vindt u meer informatie over het project.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

NHow Amsterdam RAI hotel

New Amsterdam Court House

Rijloper spoorbrug

De Gele Rijder

Site by Alsjeblaft!