Crux

Grote Markt

CRUX Engineering ondersteunt de Gemeente Groningen in het risicomanagement van de omgevingsbeïnvloeding gedurende de aanleg van de bouwputten voor een tweetal projecten rondom de Grote Markt in Groningen.

Het betreft de nieuwbouw van de sociëteit Vindicat binnen een bouwput van ca. 5m diepte en de bouw van het Groninger Forum met een 5-laagse parkeergarage en een bouwput van ca. 16m diepte. Rondom deze beide bouwputten bevinden zich op korte afstand op ca. 4m belendende gebouwen die op staal gefundeerd zijn. Voor de bouwputwanden zijn voor de locatie Vindicat CSM-wanden gekozen en voor diepe bouwput van het Forum worden diepwanden toegepast.

In het ontwerpstadium heeft CRUX Engineering de omgevingsbeïnvloeding van deze projecten door middel van een risicoanalyse in beeld gebracht en op basis daarvan een monitoringsplan opgesteld. Gedurende de uitvoering voert CRUX Engineering de monitoringsbegeleiding uit en toetst de monitoringsresultaten aan de vooraf gestelde alarm-en grenswaarden (zettingsmetingen, vervormingsmetingen van de bouwputwanden, grondwaterstandsmetingen en trillingsmetingen). Tevens worden afwijkingen van het ontwerp, die in de uitvoering door de aannemer worden voorgesteld getoetst door ons op de mogelijke veranderingen van het risicoprofiel voor de omgeving.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Albert Cuyp Parkeergarage

Garenmarkt Leiden

Valley

De Gele Rijder

Site by Alsjeblaft!