Crux

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

De Cuyperstrap is een overdekte trap tussen de monumentale hal van het Amsterdamse treinstation en de onderliggende verdeelhal van het metrostation. Via de trap kunnen forensen de ondergrondse fietsenstalling bereiken en wordt het duurzaam reizen per trein en fiets bevorderd. De Cuyperstrap is in juli 2020 in gebruik genomen.

CRUX heeft in opdracht van Max Bögl het ontwerp van de vrieswand gemaakt, evenals de uitvoering van een risicoanalyse. Hiermee kunnen kritische situaties in kaart gebracht worden die zich voor kunnen doen tijdens de uitvoering van de vrieswand en de uitgraving. Door de aanwezigheid van een aantal gevoelige objecten in de ondergrond, is de uitgraving voor de schacht bijzonder complex. Onder de schacht bevindt zich de metrotunnel; aan de zijkanten zijn er jetgroutwanden en stempels die geïnstalleerd worden voor de aanleg van de metro.

Plaxis model: Spanningen in de vrieswand na ontgraven

Tevens heeft CRUX de geotechnische risicoanalyses en de Plaxis 3D modellering van de grondbevriezingsconstructie uitgevoerd. Door de complexe spanningsherverdeling en sterkte-eigenschappen van de bevroren constructie zijn verschillende modellen en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om er zeker van te zijn dat aan het adequate veiligheidsniveau wordt voldaan.

Cuyperstrap hal Amsterdam CS

Hoewel infrastructuurontwikkeling en duurzame doelstellingen tegenstrijdig lijken te zijn, is het toepassen van grondbevriezing als grondverbeteringstechniek dat zeker niet! De techniek brengt geen vreemd of giftig materiaal in de ondergrond, er wordt een minimale hoeveelheid cementhoudend materiaal gebruikt (dus geen CO2-uitstoot) en groene elektrische energie wordt gebruikt om de bodem af te koelen. Plaxis 3D maakt het mogelijk om complexe grondverbeteringsconstructies te ontwerpen met een techniek die eigenlijk al meer dan 100 jaar oud is, maar door zijn milieuvriendelijke eigenschappen de grondverbeteringstechniek van de toekomst is.

Dit project is voorgedragen voor The 2021 Going Digital Awards in Infrastructure.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

Stedelijk Museum

Vonk & Vlam

De Rotterdamsebaan

Site by Alsjeblaft!