Crux
bron: Waterschap Limburg

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Droge voeten èn uitzicht behouden voor de bewoners van het dorpje Neer in Limburg. Deze twee wensen vormen het vertrekpunt van het bijzondere project dat in opdracht van Waterschap Limburg wordt uitgevoerd: Een glazen waterkering als dijkversterking die aan alle strenge veiligheidseisen voldoet. In januari is in de Deltagoot bij Deltares een uitgebreide test op ware grootte uitgevoerd, waarbij onder andere een 800 kilo zware boomstam met een snelheid van 2 m/s tegen het glas botst. CRUX is door de aannemerscombinatie ingeschakeld als geotechnisch adviseur van verschillende waterkerende kunstwerken, waaronder de glazen waterkering.

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is langs de Maas bij Neer (gemeente Leudal) tussen jachthaven Peulen en Rederij het Veerhuis een betonnen keerwand neergezet die als noodmaatregel moest dienen voor als een volgende hoogwatergolf zich zou aandienen. Anno 2020 voldoet de keerwand niet meer aan de strenge waterveiligheidseisen en dient te worden vervangen.

Rood omcirkeld het werkgebied

Aannemerscombinatie Strukton en van den Herik is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuwe keermuur die op dezelfde plek als de bestaande moet verrijzen. De nieuwe keermuur bestaat uit een aantal gekoppelde waterkerende kunstwerken, die verschillen van vorm en type. De nieuwe keermuur wordt op zo’n manier ontworpen dat extreme hoge en lage waterstanden en een aanrijding door langsrijdend verkeer aankan.
CRUX heeft in samenwerking met Palte BV Constructeurs en bouwadviseurs een gedegen ontwerp gemaakt voor een nieuwe betonnen wand die voldoet aan alle veiligheidseisen.

Op sommige stukken wordt het bovenste deel van de nieuwe wand voorzien van constructief glas. Het glas is opgebouwd uit drie lagen glas met daartussen twee constructieve folies van 1,5 mm dik. In de deltagoot van Deltares is getest of het glas hoge golven en de aanvaring van een losgeraakte boom kan weerstaan.

Op basis van de testresultaten zal het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) worden gevraagd om een positief advies voor het gebruiken van de glazen kering in een primaire waterkering. CRUX heeft met Scheuten Glas meegedacht over de randvoorwaarden van de proef.

Meer info op de website van Strukton.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Dijkversterking Lekdijk Vianen

Fietsparkeergarage Beursplein

Walmuren Oudegracht

Vonk & Vlam

Site by Alsjeblaft!