Crux

Gerechtsgebouw

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt door samenwerkingsverband InBalans de nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda gerealiseerd, middels een DBFMO contract met een duur van 30 jaar. InBalans is een samenwerkingsverband tussen drie aandeelhoudende partijen Facilicom, Macquarie Capital Group en VolkerWessels. Via ingenieursbureau Arup die hier tevens onderdeel van is, is CRUX gevraagd het geotechnisch ontwerp van de fundering te verzorgen.

Vanwege de zeer grillige bodemopbouw op de projectlocatie, is in verschillende fasen een uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd bestaande uit sonderingen. Dit onderzoek is later uitgebreid met booronderzoek waarbij in het laboratoriumonderzoek ongeroerde monster zijn beproefd ter vaststelling van de zettingsparameters van de dieper gelegen samendrukbare klei- en leemlagen. Op basis van deze gegevens is een funderingsadvies opgesteld voor de op druk- en trek belaste schroefpalen met verloren punt en met groutinjectie tijdens installatie. Hierbij is ten behoeve van constructieve raamwerkmodellen van de constructeur, de paal-grond interactie gemodelleerd als een aantal discrete veren, waarbij de axiale en laterale veerstijfheden voor funderingspalen zijn bepaald.

Om het verloop van de samendrukbare lagen in kaart te brengen, zijn interpolatie-berekeningen uitgevoerd, die als basis hebben gediend voor de zakkingsberekeningen van de maatgevende poeren. Dit is een belangrijk ontwerpaspect aangezien de funderingspalen op verschillende niveaus worden geïnstalleerd in relatie tot de aanwezige samendrukbare grondlagen. Om inzicht te krijgen in het tijdseffect en een betere bepaling van de zettingen onder paalgroepen te bepalen is hierbij gebruik gemaakt van zettingsberekening op basis van de methode Koppejan, waarbij inzicht in de belastingsituatie wordt verkregen via de methode Tomlinson (“Pile Design and Construction Practice”, Michael Tomlinson, John Woodward). Voor een volledig beeld van de zettingsverschillen en de bijbehorende risico’s voor de bovenbouw is een uitgebreide EEM 3D berekening uitgevoerd met behulp van PLAXIS 3D. Hierbij is het volledige palenveld van de diep gefundeerde hoogbouw en de interacties met de naastgelegen hoog gefundeerde laagbouw geschematiseerd. Ook het verloop van de zettingen in de tijd (tijdens de bouw) en de invloed van de faseringen van de bouw is hierbij inzichtelijk gemaakt, rekening houdend met consolidatie en seculaire (kruip)zetting binnen de levensduur van het gebouw.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Nieuwe Universiteits- bibliotheek

Ontwerp GSP

Nieuw Hoog Catharijne

Landtunnel A4

Site by Alsjeblaft!