Crux
Foto: Voets Gewapende Grond

Geluidswal Park Vijfsluizen

In opdracht van Heijmans Vastgoed BV heeft CRUX Engineering BV het ontwerp van de Geluidswal Park Vijfsluizen te Vlaardingen van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp uitgewerkt.

Park Vijfsluizen is een plek met een rijke geschiedenis als sportpark van de Koninklijke Shell. Nu wordt het ontwikkeld tot een woonpark met veel groen. Onderdeel van het vele groen is een parkwal. De parkwal is een groen talud van circa 10 meter hoog en houdt verkeersgeluiden van de Rijksweg A4 buiten. De parkwal zal een plek worden om te spelen of een rondje te wandelen.

Vanaf de schetsontwerpfase was het voorkomen van zetting van Rijksweg A4 een cruciaal uitgangspunt. De naastgelegen A4 mocht niet negatief beïnvloed worden als gevolg van de ophoging van circa 10m.

Bron: Website Park Vijfsluizen (parkvijfsluizen.nl/kwaliteiten)
Bron: Website Park Vijfsluizen (parkvijfsluizen.nl/kwaliteiten)

Op basis van meerdere varianten en gevoeligheidsanalyses is besloten de parkwal bovenop een paalmatras te realiseren. Om de breedte van de gehele parkwal zo efficiënt mogelijk te benutten is de zijde langs de A4 steil opgezet met behulp van gewapende grond. De parkzijde is onder een taludhelling van 1:2 (verticaal:horizontaal) ontworpen. Dit talud kon onder een natuurlijke helling aangebracht worden.

Doorsnede combinatie steil uitgevoerd en natuurlijke helling

Tijdens het voorlopig en definitief ontwerp is het paalmatras uitgewerkt. In deze periode is een versmalde doorsnede aan het ontwerp toegevoegd. De versmalde doorsnede was nodig om ruimte voor oppervlaktewater te creëren. De versmalde doorsnede is aan beide zijden steil uitgevoerd en is daardoor een bijzondere constructie geworden. Het paalmatras onder de versmalde constructie is opgebouwd uit drie palen per stramien. De drie palen zijn het absolute minimum om een paalmatras zijn functie te kunnen laten vervullen. De hoogte / breedte verhouding noodzaakte onder andere erin om de kantelstabiliteit onder invloed van windbelasting te toetsen; wat een niet alledaagse toets is voor een gewapende grondconstructie.

Versmalde doorsnede; beide zijden steil uitgevoerd

De gewapende grondconstructies zijn met de ontwikkelversie van CEMS GridCore ontworpen. De toetsingen zijn uitgevoerd conform de 'Two Part Wedge' en 'Active Cullman' methoden.

Uiteindelijk is de parkwal in uitvoering gegaan onder leiding van Heijmans Infra BV in samenwerking met Voets Gewapende Grond. Door beide aannemers zijn optimalisatievoorstellen gedaan. De h.o.h.-afstand van de palen is geoptimaliseerd tot een maximale maat van 3,25m. Het gebruik van de geokunststoffen is ook geoptimaliseerd door het slim toepassen van de trekbandtheorie uit de CUR-publicatie 226 Ontwerprichtlijn Paalmatrassystemen. Alleen ter plaatse van de paaldeksels is de noodzakelijke treksterkte aanwezig (trekbanden) en in de velden tussen de deksels kon een lagere treksterkte worden toegepast.

CRUX heeft Heijmans Infra ondersteund tijdens de Site Engineering van het project waarbij paalmisstanden beoordeeld zijn alsmede extra geokunststofwapening is bepaald.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Albert Cuyp Parkeergarage

De Rotterdamsebaan

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

TOWER TEN – WTC Amsterdam

Site by Alsjeblaft!