Crux

Galaxy Tower

In het centrum van Utrecht verrijst naast de Jaarbeurs en op steenworp afstand van het Centraal Station de Galaxy Tower, een toren van 92 meter hoog. Amrâth bouwt een 4-sterren hotel met daarboven 22 verdiepingen met appartementen. Onder de toren komt een 2-laags parkeerkelder welke wordt uitgevoerd binnen verankerde CSM-wanden. Om de bouwkuip droog te houden wordt een grondinjectie door middel van waterglas toegepast. Gezien de geschikte zandige grondopbouw op de locatie is gekozen voor een paal-plaatfundering.

CRUX is als adviseur en ontwerper betrokken bij meerdere geotechnische aspecten van het project: omgevingsbeïnvloeding, monitoring, geohydrologie en bodeminjectie.


De omgevingsbeïnvloeding ten gevolge van de ontgraving van de bouwkuip en de berekening van de zettingsinvloed is door CRUX beschouwd met Plaxis 2D. De belendingen waaronder de Jaarbeurs bevinden zich op relatief korte afstand tot de bouwkuip. De met Plaxis berekende zettingen ter plaatse van de belendingen zijn gebruikt in de schadepredicties met een door CRUX ontwikkeld programma CruxRisk gebaseerd op de Methode der grensrekken.

“door het toepassen van de bijzondere funderingsmethode is een aanvullende observatieve monitoring vereist”

Voor de Galaxy Tower wordt een paal-plaatfundering toegepast. Naast de voor CRUX gebruikelijke monitoring van de bouwkuip en omgeving tijdens uitvoering, zijn voor de observatie van het gedrag van de plaat-paalfundering de volgende extra metingen voorzien :
• Vervorming van de ondergrond die door de constructie wordt beïnvloed;
• Grootte van de belastingen;
• Grootte van de contactdrukken tussen grond en constructie;
• Grondwaterdrukken;
• Krachten en verplaatsingen van constructieve elementen.

Op het gebied van geohydrologie en bodeminjectie adviseert en begeleidt CRUX de opdrachtgever met o.a. (bemande) toetsing en uitvoeringsbewaking van de bodeminjectie, vraagstukken betreft kwaliteitscontrole grondwater en toepassing waterglas, de aanvraag van de benodigde vergunningen en afstemming met diverse (onder)aannemers.

Het project is vanaf 2018 in uitvoering. Thans juli 2019 is de parkeergarage inclusief de begane grond vloer gereed. Op de foto’s is de -2 keldervloer te zien. Naar verwachting wordt het project medio 2021 opgeleverd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

De Rotterdamsebaan

Landtunnel A4

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Maximabrug

Site by Alsjeblaft!