Fietsparkeergarage Beursplein

Sinds 2015 ondersteunt CRUX Engineering Gemeente Amsterdam op het gebied van omgevingsbeïnvloeding en monitoring bij de plan- en ontwerpfase voor realisatie van de fietsparkeergarage op het Beursplein te Amsterdam. In de planfase zijn randvoorwaarden opgesteld voor de omgeving, mede aan de hand daarvan is de vraagspecificatie voor realisatie van de fietsparkeergarage opgesteld. Na selectie van de aannemer zijn de ontwerpen en plannen door CRUX op omgevingsrisico’s getoetst.

Vanaf week 33 is officieel gestart met de bouw van de fietsparkeergarage aan het Beursplein te Amsterdam. Die fietsparkeergarage moet vanaf begin 2018 ruimte bieden aan 1700 fietsen. Aanleg van de garage maakt onderdeel uit van vernieuwing van Beursplein binnen het project Rode Loper. Zie ook: https://www.amsterdam.nl/projecten/rodeloper/

Gedurende de uitvoering blijft CRUX in samenwerking met BouwRisk betrokken voor monitoring van de belendende panden, leidingen en trambaan rondom de bouwkuip. Hierdoor zal CRUX regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats en kan de bouw stap voor stap worden gevolgd op deze nieuwspagina:

Fase 1: Installeren van de damwanden

Fase 2: Aanbrengen funderingspalen

Gestart: begin/medio september.

Zie de video!

Fase 3: Ontgraven van de bouwkuip

Gestart: begin oktober.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Dijkversterking Texel

Sluishuis

Walmuren Oudegracht

Strand East London

Site by Alsjeblaft!