Crux

Dreefcomplex

In opdracht van de provincie Noord-Holland is CRUX Engineering als monitorende en toetsende partij betrokken bij het project Dreefcomplex te Haarlem. Op korte afstand van dit voormalig koninklijke paleis wordt, voor de huisvesting van het provinciebestuur, een nieuwe vleugel inclusief openbare ondergrondse 2-laagsparkeergarage gerealiseerd.

Ten behoeve van de realisatie van een liftput direct naast de monumentale, op staal gefundeerde, Dokterswoning is er een funderingsondervangend en grondkerend jetgroutlichaam ontworpen. De keuze voor Jetgrout is met name bepaald door de aanwezige puin in de ondergrond direct onder de fundering waardoor een injectie met waterglas niet mogelijk is.

Dit Jetgroutlichaam is aangebracht onder de bestaande fundering en moet zodanig aansluiten op de naastgelegen CSM-wanden dat de algehele waterdichtheid in de zandige ondergrond gewaarborgd blijft.

De driedimensionale inpassing van de wand, de aansluiting op de bestaande wanden en strenge verplaatsingseisen (zowel ter plaatse van de jetgroutwand als in relatie tot de rest van de constructie) maakte dit een uitdagende ontwerpoplossing welke inmiddels met succes is uitgevoerd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse

Coloradoviaduct Maasvlakte

Jetgrouting Kloostertuin

Vriezen liftputten Van Gogh museum

Site by Alsjeblaft!