Crux
Bron: Ton Zegers

Dijkversterking Texel

Het project Dijkversterking Texel omvat het versterken van de Waddenzeedijk Texel onderdeel van het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

In opdracht van de Combinatie Tessel (Boskalis Nederland en KWS Infra) heeft CRUX voor twee secties verantwoordelijk, bijgedragen aan het geotechnisch ontwerp.

Voor sectie 10 ’t Horntje, heeft CRUX conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017) het geotechnische voor-, definitief- en uitvoeringsontwerp opgesteld. Deze sectie kenmerkt zich door het upgraden van een bestaande voorlandkering tot primaire waterkering. In de uitwerking van de sectie zijn traditionele grondoplossingen, deels verborgen waterkeringen en een waterkerende damwand toegepast.

Voor sectie 7D Havendam heeft CRUX bijgedragen aan het geotechnische definitieve- en uitvoeringsontwerp alsmede in geohydrologisch vraagstukken. Sectie 7D kenmerkt zich door het upgraden van de Havendam Oudeschild tot primaire kering om zo de golfcondities op de achterliggende dijk te reduceren.

EEM model dijkversterking

In de havendam is een oude wierkern aanwezig. Deze wierkern is omstreeks het jaar 1500 aangebracht. Door de intrede van paalwormen rond het jaar 1730 werd de voorliggende palenrij aangetast waardoor het wier onder invloed van de zee kon eroderen. Vanaf 1730 tot circa 1850 is de dijk versterkt middels tot op heden toegepaste methoden.

Geërodeerde wierdijk nabij Oudeschild 1811

De dijkversterking komt grotendeels op de oude wierkern te liggen waardoor veel inspanning qua onderzoek en ontwerp in relatie tot zettingen en stabiliteit benodigd is geweest.

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.hhnk.nl/waddenzeedijk en https://www.combinatietessel.nl/

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Dijkversterking Lekdijk Vianen

De Rotterdamsebaan

One22

Nieuw Zaailand

Site by Alsjeblaft!