Crux
Bron: Waterschap Rivierenland

Dijkversterking Lekdijk Vianen

De Lekdijk in Vianen moet versterkt worden. De dijk is niet door de laatste toetsronde gekomen. Daarom worden stalen damwanden als stabiliteitsscherm in de dijk gezet, het geotechnisch ontwerp is door CRUX vervaardigd. De dijk heeft daarnaast last van 'piping'. Daarbij stroomt het water met transport van zand onder de dijk door. Er ontstaat een soort tunneltje dat onder hoogwatercondities langzaam steeds groter wordt en uiteindelijk de dijk kan laten bezwijken. De versterking van de Lekdijk tussen de Grote sluis Vianen en de A27 is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een gigantische operatie waarbij meer dan 1100 kilometer aan dijken versterkt wordt. De dijk in Vianen is als een van de eersten aan de beurt.

Op de informatiedag voor dijkbewoners zijn op zaterdag 13 juni, drie inbrengtechnieken voor de damwand gedemonstreerd. De wanden gaan door middel van trillen of drukken de grond in. Dat kan met een hoogfrequent trilblok, een resonator of een drukstelling. De ene techniek geeft meer geluid; de andere meer trillingen in de ondergrond. Tijdens de werkzaamheden worden de woningen gemonitord door BouwRisk B.V. door middel van sensoren die op de gevel van het huis worden aangebracht. Deze meten de trillingen. Op het moment dat een vooraf bepaalde trillingsnorm (alarmwaarde) wordt overschreden, wordt het werk stopgezet en wordt de damwand op een andere manier ingebracht. Op deze manier wordt eventuele schade tot een minimum beperkt.

PLAXIS image: Maatgevend bezwijkvlak op basis van vervormingen

De versterking van de Lekdijk gaat vanaf 13 juli in uitvoering. Vanaf dan is de Lekdijk tussen de Grote sluis Vianen en de A27 afgesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting tot komend voorjaar.

Meer info
• RTV Utrecht heeft op 13 juni opnames gemaakt van de infodag.
Waterschap Rivierenland

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Biesbosch 225, Amstelveen

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

TOWER TEN – WTC Amsterdam

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

Site by Alsjeblaft!