Dijkversterking KIJK

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft IB-KIJK geselecteerd als ingenieursbureau voor de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, afgekort tot KIJK. Het IB-KIJK is een consortium bestaande uit de bedrijven: BWZ Ingenieurs, Infram, Greenrivers en CRUX Engineering. Wat deze samenwerking bijzonder maakt, is dat het hoogheemraadschap dit project op basis van partnerschap wil realiseren en CRUX als ingenieursbureau-KIJK onderdeel wordt van de projectorganisatie. Dit project wordt uitgevoerd om de dijk tussen Krimpen aan de IJssel en Gouderak (circa 10 kilometer opgedeeld in ca. 25 dijkvakken) in de toekomst van voldoende veiligheid tegen hoog water te verzekeren.

Het IB-KIJK heeft onderzoek gedaan naar de best passende oplossing (traditionele groene dijken of het toepassen van langscontructies) voor het versterken van de dijk. Binnen IB_KIJK maakt CRUX Engineering in dit project gebruikt van het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017). Het CSSM (Critical State Soil Mechanics) model en de SHANSEP (Stress History and Normalized Soil Engineering Properties) methode zijn toegepast voor het karakteriseren van het grondgedrag. Voor het faalmechanisme macrostabiliteit zijn de berekeningen uitgevoerd op basis van het Uplift-Van model. Daarnaast is met het Probabilistic Took Kit (PTK) model een probabilistische analyse uitgevoerd om het veiligheidsoordeel voor macrostabiliteit aan te scherpen. Dit is een analyse die in samenwerking met Deltares is uitgevoerd.Verder heeft CRUX Engineering in samenwerking met SkyGeo een grootschalig onderzoek gedaan naar de technische invloed van de dijkversterking op de omgeving. De zettingen op basis van satellietmetingen zijn in een database gewaarborgd en gekoppeld aan het Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarmee globale analyses voor het risico op schade door trillingen en grondvervormingen kunnen worden uitgevoerd.

Zie ook de publicatie: Probabilistische analyse van waarde bij dijkversterkingsproject, uit Land en Water nr. 5 -mei 2018-.

Kijk voor meer info op de website van Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Galaxy Tower

Dijkversterking Lekdijk Vianen

Nieuwe Twenteroute N18

Conservatoriumhotel

Site by Alsjeblaft!