Crux

De Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De bereikbaarheid van Den Haag is grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12). Nu rijdt 40% van het verkeer dat de stad dagelijks in- en uitrijdt via deze weg. Met als gevolg iedere dag files op de Utrechtsebaan. Ook woonwijken in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg stromen dan vol met sluipverkeer. De Utrechtsebaan blijft de belangrijkste toegangsweg voor Den Haag, maar er is geen ruimte om deze weg verder uit te breiden. De Utrechtsebaan loopt door tot de rand van het centrum en sluit niet direct aan op de Centrumring.


Om te zorgen dat verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg een alternatief heeft, wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit de nieuwe weg bij de Neherkade direct aan op de Centrumring. Door deze nieuwe verbinding kan het verkeer zich beter verdelen en is er tijdens bijvoorbeeld de spitsuren minder vertraging.

Een in het oog springend onderdeel van het project is de boortunnel die onder de Vliet en een woonwijk in Voorburg wordt geboord. Dit is de eerste keer dat een weg onder huizen door geboord wordt. De weg komt boven in de Binckhorst, een gebied van Den Haag dat volop in ontwikkeling is.

CRUX Engineering heeft in opdracht van de gemeente Den Haag diverse werkzaamheden verricht op het gebied van geotechniek, omgevingsbeïnvloeding en monitoring. Voor de bouwkuipen in de Binckhorst en de boortunnel zijn zetting risico analysen uitgevoerd (Settlement Risk Assessment). Deze studies bestaan uit een uitgebreid belendingen onderzoek (archiefonderzoek) en (eindige elementen) berekeningen van diverse scenario’s. De resultaten van de onderzoeken worden in overzichtelijk GIS kaarten gepresenteerd. Op basis van deze studies is de haalbaarheid van het ontwerp en de uitvoering vastgesteld en zijn contractuele prestatie criteria afgeleid voor de ondergrondse bouwwerkzaamheden. Om de prestaties in de uitvoering te kunnen bijsturen en de gestelde criteria te kunnen toetsen is een uitgebreid monitoringplan opgesteld en is een bijdrage geleverd aan het opstellen van de contract documenten.

Het werk wordt uitgevoerd door de Combinatie Rotterdamsebaan bestaande uit BAM en VolkerWessels. De voortgang van de boortunnel is te volgen via: https://www.waarisdeboor.nl/

Meer project informatie is te vinden via:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/werkzaamheden-rotterdamsebaan.htm

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Maximabrug

Rijloper spoorbrug

Conservatoriumhotel

Galaxy Tower

Site by Alsjeblaft!