Crux

De Koepel Haarlem

De Koepelgevangenis van Haarlem, in de volksmond ook wel de Koepel genoemd, is een voormalige strafgevangenis. Na de renovatie die momenteel gaande is krijgt het gebouw een publiek/maatschappelijke bestemming, met academisch onderwijs als hart. Stichting Panopticon werkt samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners aan een duurzame broedplaats voor studeren, ondernemen en ontmoeten. De koepel biedt na de renovatie ruimte aan academisch onderwijs, cinema, bedrijvigheid en horeca. Daarnaast kunst en cultuur.

“De Koepel was een gesloten bolwerk, maar straks wordt de Koepel een publieke ruimte, toegankelijk voor iedereen.“

Architectenbureau J. van Stigt heeft de renovatie ontworpen (render: Van Stigt)

Onderdeel van de renovatie is een bioscoop die onder de binnenplaats wordt aangebracht. De nieuwe kelder heeft een diameter van 50m en een diepte van ruim 5m. In opdracht van HBB Groep heeft CRUX het ontwerp van de fundering van de kelder en de daarvoor benodigde tijdelijke bouwkuip opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met inpandige uitvoering en minimale beïnvloeding van het monumentale gebouw. Hiervoor zijn diverse rekenmodellen en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij de krachtswerking in en vervormingen van nieuwe en bestaande constructies zorgvuldig zijn beschouwd en getoetst. Dit samen met hoofdconstructeur van het werk: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs.

In het ontwerp van de bouwkuip is uiteindelijk gekozen voor stalen damwanden welke statisch op diepte worden gedrukt en door de betonnen begane grondvloer worden gesteund. De grond wordt door een rond gat in het midden van de nieuwe vloer eronder vandaan ontgraven. Om de laatste circa 1m te kunnen ontgraven is spanningsbemaling nodig om de waterdruk vanuit het diepe zand tijdelijk te reduceren, dit op aangeven van de betrokken geohydrologisch adviseur MOS.

Damwanden worden gedrukt met Silent Piler
Ontgraven onder de vloer
Onder de vloer

Op maximale diepte wordt de keldervloer gestort. Het funderingsontwerp van de kelder bestaat uit een combinatie van (tijdelijke) druk- & trekpalen en een fundering op staal.

Om de invloed op het monumentale gebouw tijdens de uitvoering te bewaken is door CRUX een monitoringsplan opgesteld, waarin voor elke bouwfase bijpassende grenswaarden zijn gesteld voor de deformatie van de bouwkuip en het bestaande gebouw. Fides Expertise voert de monitoring uit. Tijdens de uitvoering kijkt CRUX nauwlettend als adviseur mee of het bouwproces volgens plan verloopt. Zolang de meetresultaten binnen de gestelde waarden blijven voldoet de bouw aan het plan. Indien er in het werk sprake is van een overschrijding dan wordt per direct onderzocht wat de oorzaak is en of het nodig is om maatregelen te treffen om de invloed op het monument te beperken.

In januari '21 zijn alle damwanden ingebracht, is de begane grondvloer gestort en is begonnen met het graafwerk.

CRUX is als adviseur ook betrokken bij de realisatie van het Koepel Hotel en de ondergrondse parkeergarage op het Koepelterrein. Beide projecten zitten momenteel nog in de ontwerpfase.

Render: Van Stigt
← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Paalmatras Schiphol-Rijk N201

New Amsterdam Court House

Turbinefundaties Windplanblauw

One22

Site by Alsjeblaft!