Bron: Flying Holland

De Groene Boog

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert De Groene Boog, een consortium van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI (Mobilis, CroonWolters & Dros), Rebel en John Laing het project A16 Rotterdam.

Het project betreft de realisatie van een verbinding tussen het Terbregseplein tot de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Hiervoor wordt de bestaande A16 met 11 kilometer verlengd aan de noordrand van Rotterdam en worden aansluitingen gemaakt met de N471, de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden en draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Voorbeeld afbeelding tracé, bron: www.a16rotterdam.nl

Het werk bestaat uit de realisatie van de aardebaan voor de nieuwe rijksweg A16 inclusief naast gelegen grondwallen en enkele tientallen kunstwerken. Het meest opvallende kunstwerk is een half verdiepte landtunnel met een lengte van 2,2 kilometer in het Lage Bergse Bos. Voor de aanleg van de landtunnel moeten ook de boezemwateren De Rotte en de Vaart Bleiswijk gepasseerd worden. Hiernaast zijn nog enkele specials het passeren van het spoor van de HSL, de Randstad Rail, een Fly-over van 450 m over het Tebregseplein en de complexe faseringswerkzaamheden om de huidige verkeerstromen minimaal te beïnvloeden.

Kruising Terbregseplein, bron: www.a16rotterdam.nl

De aanleg van de weg start in 2019 en zal in 2024 opengaan voor verkeer. Met het oog op duurzaamheid wordt de weg inclusief tunnel volledig energieneutraal. Dat betekent dat er evenveel energie wordt verbruikt als er wordt opgewekt. Dit is niet de eerste energieneutrale rijksweg, maar wel de eerste mét tunnel.

Kruising HSL en Randstadrail, bron: www.a16rotterdam.nl

Het project betreft een DBFM-contract en de kosten voor de aanleg van de nieuwe weg bedragen bijna 1 miljard euro, inclusief een projectgebonden regionale bijdrage van 92 miljoen euro. Het contract omvat ook het beheer en onderhoud voor een periode van 20 jaar.

CRUX Engineering levert met 5 fulltime geotechnische en 2 fulltime geohydrologische adviseurs een aanzienlijke bijdrage aan het projectteam. De adviseurs zijn onder andere belast met het funderingsontwerp van de verschillende kunstwerken, het ontwerp van de aardebaan voor zowel de definitieve als tijdelijke situatie, stabiliteit van de boezemkades, het geohydrologische advies. Tevens wordt vanuit CRUX de algehele geotechnische projectleiding verzorgt.

Meer informatie: www.a16rotterdam.nl

← Terug naar het overzicht Lees meer

Begin 2020 wordt ook buiten zichtbaar wat de adviseurs van CRUX afgelopen anderhalf jaar hebben berekend. Op verschillende locaties is al enig grondverzet om toegang te verschaffen voor het bouwmaterieel. Op deze zandvlaktes wordt verticale drainage aangebracht om de zakking van de hoge ophogingen te versnellen. Daarnaast worden verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en de invloed op de omgeving te beperken. Zo zijn er bij de kruising met de N471 en de President Rooseveltweg damwandschermen geplaatst om kabels en leidingen te beschermen.

Aanbrengen eerste funderingspalen, Terbregseplein

De eerste paal is altijd een mijlpaal voor een projectorganisatie, zo ook bij De Groene Boog. In het Terbregseplein worden de eerste door CRUX berekende funderingspalen voor de fly-over van het knooppunt geboord. Om hinder voor de omgeving te beperken worden deze palen niet heiend maar schroevend ingebracht. Later worden op deze palen de poeren en het dek van de fly-over geplaatst.

Aanbrengen schroefpaal met groutinjectie

Gerelateerde projecten

Nieuw Zaailand

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS

TriAX De Nieuwe Meer

Maximabrug

Site by Alsjeblaft!