Conservatoriumhotel

In het Conservatoriumhotel aan de Van Baerlestraat in Amsterdam is gebruikgemaakt van de ondergrond om alle gewenste functies binnen de contouren van het historische monumentale pand te realiseren. Daarbij is durf getoond, omdat ingewikkelde bouwtechniek en -logistiek nodig waren om dit te bewerkstelligen. Daarmee is het Conservatoriumhotel een aansprekend en inspirerend voorbeeld van ondergronds bouwen. Het project laat zien dat transformatie van waardevolle historische gebouwen mogelijk is binnen het programma van eisen dat aan de nieuwe invulling verbonden is.

De voormalige Rijkspostspaarbank (1897), in 1983 in gebruik genomen door het Sweelinck Conservatorium, is sinds 2011 een vijfsterrendesignhotel in het topsegment. Aan het hotel werd een drielaags kelder toegevoegd met een parkeergarage, luxe spa en zwembad op niveau -2 respectievelijk -3. Hiervoor werd direct naast het bestaande pand, met een succesvolle proactieve beheersing van risico’s, tot elf meter diep ontgraven. CRUX verzorgde de risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding en monitoring en uitvoeringsbegeleiding bij dit project.

Een van de uitdagende onderdelen van dit project is het realiseren van een ruim 11 meter diepe bouwkuip op de binnenplaats. Om de ruimte zo effectief mogelijk te gebruiken wordt de damwand direct naast de bestaande gevel geplaatst. Tijdens de bouw heeft CRUX Engineering de regie over de monitoring van de werkzaamheden zodat tijdens de bouw, indien de metingen hiertoe aanleiding geven, tijdig ingegrepen kan worden om schade aan de belendingen te voorkomen.

COB De Verdieping januari 2014

Een goede risico-inventarisatie vooraf en vervolgens een intensieve monitoring. Die combinatie zorgde ervoor dat de complexe verbouwing van het voormalige Sweelinck Conservatorium tot vijfsterrenhotel zonder noemenswaardige problemen verliep. Geotechnisch expert Almer van der Stoel van CRUX Engineering en Martijn Snel van projectontwikkelaar IQNN Vastgoed blikken terug op een geslaagde samenwerking.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Ocean Reef Island II – Punta Pacifica

Vonk & Vlam

Coentunnel

Turbinefundaties Windplanblauw

Site by Alsjeblaft!