Crux

Coloradoviaduct Maasvlakte

Op de tweede Maasvlakte is MNO bezig met de bouw van het Coloradoviaduct dat het huidige kruispunt Europaweg/ Coloradoweg zal vervangen. Het viaduct zal eind 2014 gereed zijn. De ophogingen van het viaduct worden uitgevoerd met gewapende grond. CRUX Engineering heeft in samenwerkingmet Huesker GmbH de ontwerpberekeningen hiervan uitgevoerd. Het betreft zo’n 13 doorsneden en varianten.

Het huidige maaiveld ligt op NAP+5,0m. De grootste ophoging ligt op NAP+12,95m. In verband met kabels en leidingen moet in het ontwerp rekening gehouden worden met toekomstige ontgravingen bij de teen van de ophogingen. Ter plaatse van de landhoofden zijn er additionele horizontale en verticale belastingen vanuit de landhoofden op de gewapende ophogingen.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Jetgrouting Kloostertuin

Dreefcomplex

Thermisch ontwerp Grabenstrasse

Vriezen liftputten Van Gogh museum

Site by Alsjeblaft!