Crux

Coentunnel

CRUX Engineering is als adviseur omgevingsbeïnvloeding door Coentunnel Construction V.O.F. ingeschakeld om de invloed van bouwwerkzaamheden op de meerdere belendende water-, gas- en rioolleidingen rekenkundig in beeld te brengen. De beschouwde bouwwerkzaamheden betreffen de realisatie van grondkeringen en nieuwe (paal)funderingen voor diverse kunstwerken op de toeritten van de tunnel. Op basis van de uitkomst van vervormingsberekeningen en trillingsprognoses zijn door CRUX Engineering risicobeschouwingen uitgevoerd voor de leidingen en is het ontwerp en uitvoeringsmethode van de diverse onderdelen in overleg met opdrachtgever en leidingbeheerders geoptimaliseerd om de invloed op de leidingen tot een minimum te beperken. De uitkomst van de analyse is vervolgens door CRUX Engineering vertaald in een monitoringsplan, waarna de werkzaamheden onder bewaking van monitoring van de leidingen beheersbaar zijn uitgevoerd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum

Glazen waterkering dijkversterking, Neer

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

A11: N39-N49

Site by Alsjeblaft!