Crux
Ontgraven bouwkuip

Clubhouse Boompjes

Aan de Boompjes 60-68, op een 'postzegel' tussen de Nieuwe Maas en de Scheepmakershaven, worden twee woontorens gerealiseerd met een hoogte van 70m en 100m. De nieuwbouw is ontworpen door Team V architectuur en kent een uitdagende vorm. Onder de nieuwbouw zijn twee kelderlagen voorzien. Eerder is door CRUX in de VO, DO en TO fase uitgebreid advies gegeven over het geotechnisch ontwerp voor de fundering (CC3 draagkracht, zetting), bouwkuip en omgevingsbeïnvloeding (Boompjes 60 – 68). Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is de hoofdconstructeur van het werk.

Figuur 1: © Team V Architectuur

Sinds april 2021 wordt door Cordeel Nederland en haar onderaannemers druk gewerkt aan de fundering en kelder. De nieuwbouw wordt gefundeerd op 400 stuks TVSi palen van Volker Staal en Funderingen (schroefpalen met verloren punt). De palen zijn aangebracht na sloop van de voormalige kelder. Na afronding van het heiwerk is de kuip verder ontgraven tot het beoogde aanlegniveau (ongeveer 9m onder maaiveldniveau Boompjes).

Figuur 2: Palenplan TVSi, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs b.v.

De kelder is ontgraven binnen een grotendeels verankerde bouwkuip, aangebracht door Gebr. de Koning. Aan de zijde van het gebouw De Maas, is een damwand door een sleuf in de bestaande keldervloer ingebracht. De overige zijden bestaande uit combiwanden (stalen buispalen met tussenliggende damwandplanken).

Figuur 3: PLAXIS 2D model

Zowel de projectlocatie als de ondergrond geven voldoende uitdaging om binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden volgend uit de omgeving en het ontwerp, de nieuwbouw te realiseren. Tijdens uitvoeringsfase ondersteunt CRUX aannemer Cordeel met de verschillende vraagstukken en uitdagingen die tijdens de bouw naar voren komen. Hierbij wordt onder andere nauwlettend de invloed op de naastgelegen kademuur aan de Scheepmakershaven bewaakt. Tijdens dit schrijven is men in voorbereiding voor het storten van de 2m dikke betonnen funderingspoeren.

Figuur 4: Installatie TVSi palen
← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Rijloper spoorbrug

Houthaven

Sluishuis

Ontwerp GSP

Site by Alsjeblaft!