Crux

Boompjes 60 – 68

Aan de Boompjes 60-68 aan de Maas in Rotterdam wordt een appartementencomplex met twee torens van 70m en respectievelijk 110m hoogte gerealiseerd. Het betreft een bouwvolume van ca. 45.000 m² bruto vloeroppervlak met 342 appartementen in het vrijesectorhuursegment, 834 vierkante meter commerciële ruimte en een parkeergarage met een innovatief mobiliteitsconcept. Er is gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardig ontwerp dat inspeelt op de locatie met een weids uitzicht over de verschillende delen van de stad. De bouw is gestart in 2020. Het project is onderdeel van het Maritiem District waar de komende jaren circa negen woontorens ontwikkeld worden.

Plaxis 3D-model zettingsberekening
Plaxis 3D-model zettingsberekening
Berekende zettingen fundering
Berekende zettingen fundering

Door CRUX Engineering BV is in opdracht van PEAK Development een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld, waarin voor specifieke relevante onderdelen de dimensies indicatief zijn bepaald en een voorkeursvariant is vastgesteld. Na het opstellen van het VO zijn in overleg met betrokken partijen keuzes gemaakt ten aanzien van funderings- en bouwkuipontwerp en is het definitief ontwerp (DO) verder uitgewerkt waarin integraal een relatie is gelegd met de uitvoering en de omgeving.

Het project wordt gekenmerkt door complexe uitgangspunten en randvoorwaarden, die een integrale afstemming van de verschillende ontwerp- en uitvoeringsaspecten tussen de hoofdconstructeur, de geotechnische specialist en de uitvoerende partijen noodzakelijk maken. De hoogte van een van de torens in combinatie met bestaande funderingselementen in de ondergrond vragen om een specialistische funderingsontwerp met casing boorpalen. De bouwkuip wordt gekenmerkt door een verschil in maaiveldniveau aan beide lange zijden van de kuip en raakvlakken met een waterkering. Daarnaast vraagt de omgeving vanuit belendende gebouwen, kadeconstructie, leidingen en primaire waterkering bijzondere aandacht vanuit de risicobeheersing en omgevingsbeïnvloeding vanuit de bouw maar ook vanuit (toekomstige) grondvervormingen. Door CRUX zijn deze aspecten integraal uitgewerkt en getoetst onder andere met behulp van geavanceerde EEM berekeningen in combinatie met CRUXRisk beoordelingsmethode. Tot slot heeft CRUX de geohydrologische vraagstukken van de tijdelijke bemaling verzorgd.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Galaxy Tower

Dijkversterking Eiland van Dordrecht

TOWER TEN – WTC Amsterdam

TriAX De Nieuwe Meer

Site by Alsjeblaft!