Crux

Biesbosch 225, Amstelveen

In opdracht van ForumInvest wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd aan de Biesbosch 225 te Amstelveen. Het bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een hoogwaardige en duurzame nieuwbouw met 276 appartementen en een 3-laagse parkeerkelder. Het ontwerp is gemaakt door OZ Architects en Forum Concept & Design. Hoofdconstructeur is IMd Raadgevende ingenieurs; uitgevoerd wordt het werk door Heddes Bouw & Ontwikkeling.

CRUX is vanaf eind 2018 bij het project betrokken. Het geotechnische ontwerp met betrekking tot bouwkuip en fundering is uitgevoerd in opdracht van ForumInvest. Daarnaast is CRUX betrokken tijdens de uitvoering als geotechnisch adviseur voor Heddes Bouw & Ontwikkeling.

De bouwkuip wordt uitgevoerd met een onderwaterbetonvloer (natte ontgraving) en verankerde stalen damwanden. Voor de opname van de opwaartse waterdruk worden ankerpalen toegepast. Door de diepe ontgraving (3-laagse kelder) ligt de keldervloer compleet in het Pleistocene zandpakket (circa 9 m onder maaiveld). In principe komt dan een fundering op staal in aanmerking, echter zijn de belastingen onder de kern duidelijk hoger dan aan de randen van de parkeerkelder. Dit resulteert in een relatief grote kromming en onwenselijke verschilzakkingen in de keldervloer.

Doorsnede grondopbouw

Om deze reden is door CRUX in overleg met IMd een alternatieve funderingsmethode middels Paal-plaat fundering uitgewerkt conform de recent gepubliceerde richtlijn SBRCURnet - Paal-plaat fundering.

Met deze methode konden de verschilvervormingen en de kromming in de vloer aanzienlijk worden gereduceerd. Kernstuk van het nieuwe funderingstype is het benutten van de verticale ankerpalen, niet alleen als trekelementen, maar ook als "zettingsremmer" onder de vloer. Met deze aanpak wordt het geotechnische draagvermogen (UGT) van de plaat ontleent aan de draagkrachtige zandlaag direct onder de plaat (klassieke berekening als fundering op staal) en wordt de verticale stijfheid van de ankerpalen meegenomen in vervormingsberekening van de vloer. Hierdoor kan de vervorming van de vloer gehalveerd worden ten opzichte van een klassieke fundering op staal.

Update juni 2021:
In vakblad CEMENT, staat een interessant artikel 'Paal-plaatfundering met zettingsremmers', waar oa collega's Guido Meinhardt en David Hartmann aan hebben meegewerkt.

Update januari 2021:
De -3 en -2 kelderlagen zijn gereed, op dit moment wordt er gewerkt aan de -1 keldervloer.

Update december 2020:
In vakblad Bouwwereld; de wereld achter architectuur en bouwtechniek, staat een interessant artikel 'Droge parkeerkelder met onderwaterbeton'.

Update oktober 2020:
De onderwaterbetonvloer is uitgehard en de bouwkuip is leeggepompt. In de volgende fase wordt begonnen met het betonwerk voor de 3-laagse parkeerkelder.

Update september 2020:
De bouwkuip is volledig ontgraven en alle 409 ankerpalen voor het verankeren van de onderwaterbetonvloer zijn aangebracht. De aannemer is momenteel bezig met het aanbrengen van de wapening. Omdat de bouwput gevuld is met water worden hiervoor duikers ingezet, om het plaatsen van de prefabriceerde wapening middels kraan naar de bodem van de bouwput te begeleiden. Nadat de wapening is aangebracht, kan worden begonnen met het storten van de 1,2 meter dikke onderwaterbetonvloer. Nadat de betonvloer is uitgehard wordt de kuip leeggepompt.

Update februari 2020:
De aannemer heeft bijna alle damwandplanken geïnstalleerd.


← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Ontwerp GSP

Atrium Zuidas

A11: N39-N49

Dijkversterking Texel

Site by Alsjeblaft!