Crux

Amstelcampus

De Amstelcampus wordt gerealiseerd aan de kop van de Wibautstraat, rond het kruispunt met de Mauritskade te Amsterdam. Binnen het plangebied worden vijf deelgebieden onderscheiden: de Kohnstamm-, Rhijnspoor-, Singelgracht-, Wibaut- en Boerhaavelocatie. De campus is hoofdzakelijk gericht op onderwijs en voorziet in zowel onderwijsactiviteiten als studentenwoningen. Daarnaast worden er voorzieningen gerealiseerd voor buurtbewoners, passanten en wordt er ruimte geboden voor startende ondernemers en kleinschalige bedrijvigheid.

Voor de realisatie van de campus dienen enkele oude gebouwen te worden gesloopt, waarvoor nieuwbouw in de plaats komt. Het Singelgrachtgebouw en het Kohnstammhuis worden gerenoveerd. Op de Rhijnspoor-, Kohnstamm- en de Wibautlocatie (gedeeltelijk Singelgrachtlocatie) worden tweelaags-parkeergarages gerealiseerd. Aan diverse zijden van de toekomstige bouwkuipen bevinden zich belendingen van derden en historische gebouwen binnen de invloedsfeer van de bouwwerkzaamheden.

Door CRUX Engineering is in opdracht van Trimp & van Tartwijk Property Development NV de omgevingsbeïnvloeding die gepaard gaat met de geotechnische werkzaamheden (bouwkuipen, bemalingen en funderingen) bepaald.

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

NHow Amsterdam RAI hotel

Stadskantoor Rotterdam

De Gele Rijder

Grote Markt

Site by Alsjeblaft!