Archief

De laatste ontwikkelingen bij CRUX vindt u hier.

28-11-2023Nieuws

Wat is het gedrag van bodeminjecties in de bodem?
+

Dat is de centrale vraag in het onderzoeksproject SilPit. CRUX heeft samen met de Universiteit Utrecht en partners VSF, B&P Bodeminjectie en Franki Grondtechnieken een onderzoek opgezet naar bodeminjecties van waterglas.

Lees meer
27-11-2023Nieuws

Publicatie Stedenbouw, oktober 2023
+

Met een opgave van ruim 30.000 m2 geeft Crossroads antwoord op de steeds sneller groeiende vraag naar goede, duurzame en betaalbare woningen in Amsterdam. Het indrukwekkende woongebouw valt op door zijn markante torens van 88 en 44 meter.

Lees meer
01-11-2023Nieuws

Senne Koevoets wint Schreudersstudieprijs 2023
+

Bijzonder verheugd en trots zijn wij, op onze collega Senne Koevoets: zij heeft maandag 30 oktober tijdens het Centrum Ondergronds Bouwen (COB)-congres de Schreudersstudieprijs 2023, categorie Techniek in ontvangst mogen nemen!

Lees meer
02-10-2023Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, september '23
+

Waar bij bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied voorheen de aandacht vooral uitging naar het voorkomen van schade, is de laatste jaren de aandacht voor het beperken van hinder steeds groter geworden. Zowel voor acceptatie in het voortraject als tijdens de uitvoering is inzicht in en toetsing van trillings- en geluidshinder een steeds belangrijker thema geworden voor grote infrastructurele en bouwkundige projecten.

Lees meer
29-09-2023Nieuws

Publicatie GEOtechniek september '23
+

In de 3e herziene druk van "CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen" zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullend zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van de (inmiddels) norm NEN 7201.

Lees meer
27-09-2023Nieuws

Symposium over energiegeotechniek (SEG23)
+

Als koploper op het gebied van energiegeotechniek, organiseert CRUX samen met TU Delft, TU Eindhoven, Deltares en Cohere het internationaal Symposium on Energy Geotechnics (SEG23) in Delft.

Lees meer
27-07-2023Nieuws

'Zonder focus en timing blijft zelfs de beste innovatie op de plank liggen'
+

Niet elke innovatie is direct een succes. Wat is daar voor nodig? Almer van der Stoel, de nieuwe juryvoorzitter van de Cobouw Innovatie Award, deelt z'n ervaringen.

Lees meer
03-07-2023Nieuws

Publicatie Land + Water juni '23: Klimaatbestendig grondwaterontwerp
+

Lees meer
28-06-2023Nieuws

Publicatie Land + Water: Klimaatbestendig grondwaterontwerp
+

Alhoewel grondwater meestal niet te zien is met het blote oog, heeft het vaak veel invloed op de leefomgeving.

Lees meer
26-06-2023Nieuws

Holger Netzel Raad van Advies
+

Het was de oorspronkelijke bedoeling dat Holger Netzel, medeoprichter van CRUX, het afgelopen jaar een nieuwe rol op zich zou nemen als commissaris van CRUX.

Lees meer
07-03-2023Nieuws

Kansen voor West Energiedamwand NL
+

CRUX Engineering, Gooimeer en de TU Delft krijgen Kansen voor West subsidie namens de Europese Unie om Energiedamwanden nog verder te ontwikkelen.

Lees meer
30-01-2023Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, januari '23
+

Door de energietransitie zijn bedrijven en particulieren op zoek naar een duurzame energie-
oplossing voor koelen en verwarmen en het liefst ook een kostenbesparing. Bodemenergie is
daarbij een energetisch efficiënte methode, maar vraagt om een relatief grote investering. Om de kosten te reduceren wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van reeds beschikbare bronnen.

Lees meer
26-01-2023Nieuws

Studenten met een missie II
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Petros Zakynthinos (art in ENG)

Lees meer
22-12-2022Nieuws

Studenten met een missie
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Diana Portillo (art in ENG)

Lees meer
21-09-2021Nieuws

Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS)
+

Probabilistisch ontwerpen geeft een veiligheidsbeoordeling van een dijk die dichterbij de werkelijkheid ligt dan de standaard semi-probabilistische benadering, maar dit is tot nu toe nog relatief arbeidsintensief en beperkt tot het gebruik van een Limit Equilibrium Model, zoals DStability of SlopeW. Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS) brengt hier verandering in door snel op basis van een LEM of FEM berekening de faalkans te berekenen.

Lees meer
Site by Alsjeblaft!