BodemenergieCRUX is sinds 2018 actief in de wereld van Warmte-Koude Opslag systemen. Middels advisering in de bodemenergie levert CRUX een bijdrage aan de energietransitie. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de beschikbare energie of energieopslag in de bodem, om woningen, kantoren, kassen te verwarmen of te koelen. Bodemenergie kent hoofdzakelijk twee types: gesloten bodemenergiesystemen en open energiesystemen, beide gericht op thermische energie.

Het adviseren over de omgevingseffecten die optreden door de interactie tussen ondergrondse bouwactiviteiten en bestaande WKO-systemen, is de directe aanleiding geweest om WKO in ons dienstenpallet op te nemen. WKO-systemen moeten langjarig stabiel functioneren terwijl in dicht gebouwde stedelijke gebieden er voortdurend veranderingen in de diepe ondergrond optreden door grootschalige bouwprojecten. Het samen ontwerpen van gebouwfundering en WKO is dan een logische stap.

Onze geohydrologen maken o.a. geohydrologische modellen om de invloed van WKO putten op de omgeving te analyseren. Ook onderzoekt CRUX welke invloed de omgeving in de vorm van diepe paalsystemen, gellinjecties en diepwanden op de WKO –systemen heeft. Daarnaast wordt de hydrochemie van het grondwater door ons doorgerekend en geanalyseerd om effecten op putverstopping en levensduur te bepalen.

Energiedamwand

Lees alle informatie over de Energiedamwand hier.

CSM Energiewand

Naast druk in de weer te zijn met het ontwikkelen en onderzoeken van de Energiedamwand heeft CRUX Engineering in samenwerking met BodemBouw de pijlen op een nieuw concept gericht. In januari hebben CRUX en BodemBouw een MIT R&D subsidie gekregen voor het onderzoek naar het thermisch activeren van een CSM-wand. Dit is een subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten van het Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. CSM staat voor "Cutter Soil Mix". Hierbij wordt in verticale stroken de grond tot de gewenste diepte gemixt tot een homogeen mengsel waarna het door middel van de injectie van een cementmix een massieve wand wordt. Dit resulteert in een water- en grondkerende constructie welke voor zowel funderingen als waterkeringen kan worden gebruikt. Door het plaatsen van lussen in de nog vloeibare mix wordt de CSM-wand thermisch geactiveerd en kan dus warmte direct onder het gebouw gewonnen en opgeslagen worden.

Het eerste pilotproject dat CRUX met de MIT R&D subsidie gaat financieren, is al gestart: op dit moment wordt de CSM Energiewanden op meerdere projectlocaties in Nederland ontworpen. De CSM-Energiewand krijgt een grondkerende functie voor de kelder en dient daarbij tevens als fundering van de woning. Als bijkomende functie zal de wand tevens functioneren als gesloten bodem energiesysteem voor de onttrekking en opslag van warmte. Bron figuur: Bodembouw
Zie ook onze publicatie in vakblad Land + Water (nr.12 2023)

WKO (BRL 11000)

CRUX is sinds 2018 actief in de advisering in WKO-systemen. Met een recente BRL11000 certificering levert CRUX een bijdrage aan de energietransitie waarbij we aan de geldende kwaliteitsstandaarden voldoen.

De directe aanleiding om WKO in onze adviesdiensten op te nemen is het raakvlak tussen ondergrondse bouwactiviteiten, bestaande en toekomstige WKO-systemen, welk regelmatig over het hoofd worden gezien. WKO-systemen moeten langjarig stabiel functioneren, terwijl langdurig stabiele grondwateromstandigheden steeds minder voorkomen. In dicht gebouwde stedelijke gebieden veranderen condities in de diepe ondergrond geregeld, door grootschalige bouwprojecten met diepe bemalingen en retourbemaling of gebiedsontwikkelingen. Het samen ontwerpen van bouwactiviteiten, gebiedsontwikkelingen en WKO is dan ook een logische en noodzakelijke stap voor een betrouwbaar inzicht in de levensduurverwachting voor systemen en bedreigingen van de energetische rendementen.

CRUX richt zich op analysen van het bodemgedeelte van WKO systemen, met specifiek (cijfermatige) bepaling van het energetisch rendement, omgevingseffecten en interferentie met naastgelegen gebruikersfuncties zoals bemalingen, WKO systemen, bodeminjecties. Onze geohydrologen gebruiken hiervoor geavanceerde modelleringen voor warmte transport, hydrochemie en interferentie. Daarnaast ontwerp CRUX ook het ondergronds gedeelte van WKO systemen. Dat kan gebruikt worden als input voor een ontwerpende partij die DO opstelt of bestek schrijft. Ook langjarige strategische doorrekeningen van de effecten van toekomstige bemalingen en nieuwe WKO-systemen nabij bestaande, behoren tot de mogelijkheden. Dergelijke rekensessies zijn dan de onderlegger voor gerichte monitoringprogramma's die de hydrochemische samenstelling van het grondwater volgen om de putverstopping te kunnen kwantificeren. In geschillen over potentieel nadelige effecten van activiteiten van derden is dat een waardevolle bron van informatie.


Meer info?
Bekijk onze WKO-flyerZie ook onze publicatie in de Waterspecial van vakblad Civiele Techniek (nr. 1 2023).

← Terug naar het overzicht

Gerelateerde projecten

Wonderwoods

Site by Alsjeblaft!