Visie, Missie en Kernwaarden


Visie
Wij geloven in een bouwwereld waarbij veiligheid, kennis, duurzaamheid en transparantie voorop staan. Daarbij zien afnemers de waarde in van hoogwaardige ontwerpen en adviezen gericht op bouwen “in, op en met grond” en de risicobeheersing daarvan.

Wij leveren graag een positieve bijdrage aan de samenleving door innovatie, kennisdeling en het voorkomen van bouwschade en -hinder.

Alle stakeholders ervaren CRUX als een integere bouwpartner die tot het uiterste gaat om de best mogelijke kwaliteit te leveren.

Werknemers kunnen zichzelf zijn bij ons, ervaren baanzekerheid, werkplezier en worden continue uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Missie
Wij bieden hoogwaardige en (geo)technisch verantwoorde ontwerp- en uitvoeringsoplossingen gericht op ondergrondse bouw. Dit in het bijzonder voor bouwwerken in de infrastructuur, (natte) waterbouw, utiliteitsbouw en energiesector.

Risicobeheersing en zorg voor de omgeving, zowel binnen als buiten stedelijk gebied, is daarbij voor ons altijd een cruciale factor. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten, technieken en duurzame innovaties.

Wij doen dit met hoog opgeleide adviseurs die elk een eigen specialisme hebben. Tevens dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en delen wij kennis en kunde zowel nationaal als internationaal.

Kernwaarden
Specialist
Wij zijn specialisten in ons vakgebied. Naast onze geotechnische-, geohydrologische en milieukundige kennis hebben wij unieke expertise op het gebied van omgevingsbeïnvloeding, grondverbeteringstechnieken en bodemenergie in huis.

Daadkracht
Wij zijn hands on, werken snel en zijn slagvaardig. Wij komen tot ‘de kern van de zaak’ (de CRUX).

Innovatief
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten, technieken en (duurzame) innovaties. Wij ontwikkelen nieuwe diensten en opereren in nieuwe markten.

Kwaliteit
Onze adviezen zijn hoogwaardig door een goede mix van theoretische kennis en praktische ervaring. We gaan tot het uiterste om de best mogelijke kwaliteit te leveren.

Vertrouwen
Ons bureau is onafhankelijk en sinds de oprichting in 2002 toonaangevend op het gebied van risicobeheersing van ondergrondse bouwprojecten. Onze adviezen zijn betrouwbaar en onze medewerkers komen hun afspraken na.


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!