Onderzoek en ontwikkelingInnovatie
Onderzoek en ontwikkeling zijn bij CRUX belangrijke speerpunten. In diverse samenwerkingsverbanden wordt met aannemers en marktpartijen continu gewerkt aan innovatie. Zo wordt onderzoek verricht op het gebied van innovatieve grondverbeteringstechnieken, de ontwikkeling van nieuwe paalsystemen en de toepassing van alternatieve (geotechnische) bouwmaterialen.

Promotie & internationaal
Door Holger Netzel en Almer van der Stoel werd aan de TU Delft promotieonderzoek uitgevoerd aan respectievelijk zettingschade aan belendingen en grondverbeteringstechnieken voor funderingsverbetering. De adviseurs van CRUX nemen bovendien actief deel aan nationale en internationale onderzoekscommissies op het gebied van ondergronds bouwen, grondverbeteringstechnieken en risico beheersing. CRUX is bijvoorbeeld nauw betrokken bij commissies van SBRCURNet, COB, PLAXIS, Geo-Impuls en de ISSMGE.

Kennis
Bij CRUX wordt ruime aandacht besteed aan het op peil houden van het kennisniveau binnen het bedrijf, onder andere door deelname aan cursussen, symposia, interne kennisoverdrachtsessie (KOS) en een intranet. Het uitdragen van de opgedane kennis geschiedt door het regelmatig schrijven van (vak)publicaties en het geven van lezingen en (gast)colleges.

Ontwerptools en CRUXRisk
CRUX is alert op en betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van geotechnische ontwerptools. Uiteraard beschikt CRUX over state of the art geotechnische rekensoftware, zoals D-Serie van Deltares Systems, PLAXIS 2D en 3D en Geostudio software. Hiernaast ontwikkelen de adviseurs en programmeurs van CRUX in eigen huis geautomatiseerde rekensoftware, zoals CRUXRisk (voor complexe omgevingsbeïnvloeding analyses) en probabilistische rekenmodellen in combinatie met Plaxis voor veiligheid van dijken.


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!