Kwaliteit & veiligheid

Zoals de missie van CRUX aangeeft, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Kwaliteit is in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015

Wij voldoen aan aanvullende specifieke kwaliteitseisen voor werkzaamheden waarvoor dat van toepassing is. CRUX Engineering heeft daarvoor het volgende certificaat:

BRL SIKB 6000-protocol 6001:
Beoordelingsrichtlijnen Milieukundige begeleiding van landsanering met conventionele methoden en nazorg.

BRL SIKB 11000-protocol 11001 scope 1a:
Beoordelingsrichtlijnen ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel open bodemenergiesystemen, waarbij CRUX engineering zich met name richt op het ontwerp.

CRUX werkt op het gebied van bouwkundige opnamen en monitoring, (water)bodem- en verhardingsonderzoek, partijkeuringen en in- en uitpeilen, met vaste, kundige en gecertificeerde partners.

Mocht de opdrachtgever onverhoopt constateren dat CRUX niet voldoet aan de eisen van de normen zoals hierboven aangegeven, dient de opdrachtgever dit direct te melden bij de directie van CRUX. De directie van CRUX handelt in die gevallen volgens een vastgelegde klachtenprocedure.

Safety Culture Ladder
Vanaf 2022 is het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Met als doel minder ongevallen op de bouwplaats. CRUX heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en is trots te vermelden dat onze inspanningen rondom dit onderwerp beloond zijn met trede 3 van de Safety Culture Ladder > SCL Light Statement!

Het veiligheidsbewustzijn is vastgelegd door opdrachtgevers en branchepartijen die verenigd zijn in de Governance Code Veiligheid. Ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw moeten aantonen dat zij minimaal aan trede 2 van de veiligheidsladder voldoen.

Beleidsverklaring CRUX Holding B.V. 2024
CRUX Groep is de handelsnaam van CRUX Holding B.V. en bestaat uit; CRUX Engineering B.V., BouwRisk Management & Inventarisatie B.V. en CRUX Engineering MicroServices B.V. (CEMS).

Door de expertises van de medewerkers binnen de organisaties te combineren leveren wij innovatieve, geotechnische, geohydrologische, geothermische en bodemkundige ontwerp- en monitoringsoplossingen voor onze opdrachtgever. Het team van CRUX Groep bestaat uit meer dan 80 adviseurs, specialisten en developers. Wij zijn daadkrachtig en werken deskundig en klantgericht.

Ons uitgangspunt is het leveren van kwaliteit in bedrijfsvoering en dienstverlening. Wij zijn een integere bouwpartner bij wie kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. Samen met opdrachtgevers en andere stakeholders realiseren wij projecten tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Daarnaast vormen opleiding, ontwikkeling en groei van medewerkers de basis van de continuïteit van het bedrijf.

Het complete beleidsplan is in deze link te lezen en te downloaden.

Januari 2024,
Namens de directie,
Almer van der Stoel, Yvo Hollman, Jacco Haasnoot

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!