CRUX maatschappelijk betrokkenCRUX wil vanuit haar vakgebied een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Het gaat hierbij om de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden. We vinden duurzaamheid belangrijk, in ons advieswerk en onze bedrijfsvoering.

CRUX draagt bij aan het technisch verantwoord, financieel en maatschappelijk haalbaar maken van kleine tot (zeer) grote projecten. Daarnaast streven wij altijd naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting.

Sociaal maatschappelijke thema's

Door deel te nemen aan projecten, onderzoek en innovatie heeft CRUX een toegevoegde waarde bij sociaal maatschappelijke thema's als aardbevingsproblematiek, hoogwaterbescherming en energie opslag en het behoud van cultureel erfgoed (als Unesco grachtgordel van Amsterdam, de Panorama Mesdag, Het Nieuwe Rijksmuseum, het Stedelijk en Van Gogh Museum, het Mauritshuis, De Waag Amsterdam en Museum Ons' Lieve Heer op Solder).


- CRUX bouwt mee bij spoordijkenbouwwedstrijd

Donaties

CRUX voelt zich ook verbonden met een aantal projecten en initiatieven met een maatschappelijk karakter buiten ons vakgebied. CRUX steunt jaarlijks een aantal initiatieven waarmee we ons verbonden voelen. Soms vanuit ons werkveld maar meestal omdat we het gewoon belangrijk vinden aan deze initiatieven bij te dragen. CRUX doneert onder andere aan onderzoek naar medicijnen en behandelingen van ziektes, zoals de kinderen met Duchenne, de kankerbestrijding via RoPaRun en Alp d'Huzes en de ziekte ALS via Amsterdam City Swim.


- CRUX sponsort team Haarlemcycles4Africa
- CRUX sponsort Stichting Edukeyforkids
- CRUX sponsort de Dierenbescherming

Delen van kennis en kunde

CRUX wil maatschappelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied, daarom delen wij kennis en kunde zowel nationaal als internationaal. Dat doen wij middels door deelname aan commissies, het schrijven van publicaties, papers, (gast-)docentschap op onderwijsinstellingen en het geven van presentaties en workshops. Wij bieden afstudeerfaciliteiten en praktijkstages voor studenten van hogescholen en universiteiten.

Duurzaamheid

CRUX streeft een structurele beheersing en beperking van onze milieubelasting na en maakt gebruik van de CO2-prestatieladder om onze CO2-productie in kaart te brengen en te verminderen.
Binnen ons milieubeleid streven wij er bijvoorbeeld naar om de het energieverbruik in onze huisvesting te beperken, duurzame energie te gebruiken en papiergebruik te beperken.

CO2-Prestatieladder

Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust mee om te gaan streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren.


Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.
- Communicatiebericht maart 2024
- Communicatiebericht april 2023
- Communicatiebericht 2022
- CO2-Beleid
- Certificaat CO2-Prestatieladder


Lees meer over de CO2-prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!