Crux

Wat is het gedrag van bodeminjecties in de bodem?

Dat is de centrale vraag in het onderzoeksproject SilPit. CRUX heeft samen met de Universiteit Utrecht en partners VSF, B&P Bodeminjectie en Franki Grondtechnieken een onderzoek opgezet naar bodeminjecties van waterglas.

Het doel is om het erosie gedrag van bodeminjectie en relevante chemische -en fysische parameters te identificeren die uitloging, levensduur en effectiviteit van bodeminjecties bepalen. Het onderzoek richt zich op processen die zich in de bodem afspelen.

Bodeminjecties worden steeds vaker toegepast op complex stedelijke gebieden en op grotere diepten, hierdoor worden bodeminjecties in steeds nieuwe situaties toegepast. Om te zorgen dat de toepassing van bodeminjecties betrouwbaar en voorspelbaar blijft in de toekomst, richt dit onderzoek zich op processen in die in het grondwater, bodem en gel afspelen.

Dit onderzoeksvoorstel SilPit (NWO-TTW voorstel) is gehonoreerd in september 2023. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd in de Environmental Hydrogeology Group (EHG), Universiteit van Utrecht. Binnen het project gaan 2 promovendi en een postdoc aan de slag in een periode van 5 jaar.

Meer info over Geochemie van Waterglas leest u hier.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!