Crux

Publicatie Land + Water: Thermische potentie van de CSM Energiewand

De vraag naar duurzame warmteproductie en energie in het algemeen neemt wereldwijd toe. Klassieke geothermische boorgatinstallaties zijn duur vanwege de vereiste boordieptes. Ondiepe thermische warmtewisselaars bestaande uit thermisch geactiveerde geotechnische constructies vormen daarom een interessant alternatief door het combineren van primaire, civieltechnische functies met een warmtebron als secundaire functie.

De CSM (Cutter-Soil-Mix) Energiewand is een dergelijke geotechnische constructie die inzetbaar is als bodemwarmtesysteem door een warmtewisselaar aan te brengen op de wapeningsprofielen. Naast de funderings- en/of grondkerende functie van de CSM-wand, ontstaat zo tevens een warmte/koude -bron.

Onder andere collega's Senne Koevoets, Vincent Leclerq en Korneel de Jong zijn betrokken geweest bij deze publicatie in Land + Water (december 2023).

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!