Crux

Publicatie Land + Water: Klimaatbestendig grondwaterontwerp

Alhoewel grondwater meestal niet te zien is met het blote oog, heeft het vaak veel invloed op de leefomgeving. Een te hoge grondwaterstand kan schade aan de fundering of het vollopen van kruipruimtes tot gevolg hebben terwijl een te lage grondwaterstanden juist weer droogteschade kan veroorzaken. CRUX heeft voor het project Hoptille knelpunten zichtbaar gemaakt.

Om op locaties waar het grondwater hoog staat ook in de toekomst droge voeten te houden is het belangrijk om te weten wat de knelpunten zijn. Knelpunten worden zichtbaar met een (geo)hydrologische analyse. Zo heeft CRUX een analyse uitgevoerd voor het project Hoptille in Amsterdam in opdracht van Ymere.

Onder andere collega's Thomas Sweijen, Jasper Havik en Jordy van de Ven zijn betrokken geweest bij deze publicatie in Land + Water (nr.6 juni 2023).

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!