Crux

Publicatie GEOtechniek september ’23

In de derde editie 2023 van het GEOtechniek magazine (nr.3) staat de publicatie 'HERZIENE 3E DRUK CROW-CUR RAPPORT 236 RICHTLIJN ANKERPALEN' waar o.a. Senior specialist/Partner van CRUX Guido Meinhardt aan mee heeft gewerkt.

In de 3e herziene druk van "CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen" zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullend zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van de (inmiddels) norm NEN 7201. Het gaat daarbij met name om het bepalen van de schachtwrijving van op trek te belasten ankerpalen en het uit bezwijkproeven afleiden van de wrijvingseigenschappen tussen het verankeringslichaam en het aanliggende (vaste) draagkrachtige zandpakket. Ook zijn er voor op druk te belasten ankerpalen nieuwe rekenregels om de knikstabiliteit te controleren. Reden om hiervan de achtergronden te belichten.

Naast Guido, is deze publicatie tot stand gekomen met behulp van Ad Vriend -Acécon B.V-, Arjan Grashuis -Rijkswaterstaat GPO- en Thomas Lankreijer -ABT-.

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen, deel te nemen aan werkgroepen & commissies of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!