Crux

Publicatie GEOtechniek maart ’22

In de eerste editie 2022 van het GEOtechniek magazine (nr.1) staat de publicatie 'Waterglasinjectie als grondverbeteringstechniek: wat is de invloed van organisch stof in de bodem' waar o.a. CRUX managing partner Almer van der Stoel en Adviseur Geohydrologie Thomas Sweijen aan mee hebben gewerkt.

Naast Almer en Thomas, is deze publicatie tot stand gekomen met behulp van Frank de Kievit -Universiteit Utrecht- (nav zijn afstudeeronderzoek waarin hij het effect van organisch stof op de druksterkte van bodeminjecties onderzocht), Kim de Groot -B&P Bodeminjectie- en Alraune Zecha -Universiteit Utrecht-.

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen, deel te nemen aan werkgroepen & commissies of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!