Crux

Publicatie GEOtechniek juni ’20

Jacco Haasnoot en Rob van Buuren zijn betrokken geweest bij de publicatie 'Schadepredictie bij 1250 objecten langs 10 kilometer dijkversterking', in het vakblad GEOtechniek nr. 2 (juni 2020).

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!