Crux

Publicatie Civiele Techniek, Februari ’22

Jasper Havik is betrokken geweest bij de publicatie 'Alternatieve grondwaterpassage bij ondergrondse bouwwerken, Drainerend geocomposiet.', in het vakblad Civiele Techniek nr. 1 (februari 2022).

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen, deel te nemen aan werkgroepen & commissies of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!