Promotieonderzoek Marco Gerola

Waarom heb je gekozen voor een PhD over bodemenergie?
Ik had al zes maanden aan de Universiteit van Trento gewerkt voordat ik de aanvraag voor het promotieonderzoek verstuurde en ik vond het geotechnische onderzoeksveld in het algemeen erg interessant.
Om eerlijk te zijn ontdekte ik bodemenergie pas toen ik voor het eerst over het onderzoek las, omdat ik denk dat het niet zo gebruikelijk is om tijdens een civieltechnische opleiding over geothermische onderwerpen te leren.

Maar na het lezen van enkele publicaties over bodemenergie was ik zo onder de indruk van het grote potentieel dat dit soort constructies heeft. Toen ik realiseerde dat deze systemen noodzakelijk zijn om de CO2-uitstoot te verminderen en zo de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan, gaf dat me een grote motivatie om aan te melden.

Wat is de focus van je onderzoek?
Het belangrijkste onderdeel waar ik momenteel aan werk, in het kader van een samenwerking tussen CRUX Engineering en de Universiteit van Milaan, betreft de energiedamwand.

CRUX heeft in de buurt van Delft een proefopstelling geïnstalleerd om het werkelijke potentieel van de energiedamwand te begrijpen en om het gedrag van het systeem te doorgronden. Zij hebben ook een zeer goed monitoringsysteem geïnstalleerd om een groot aantal verschillende parameters te monitoren, zoals de temperatuur in de bodem en het waterdebiet in het systeem. Ik probeer met een Finite Element code de warmte-uitwisseling te simuleren tussen de energiedamwand en de omringende bodem en het water. Ik kan mijn model valideren met alle gegevens die ik vanuit het monitoringsysteem heb verzameld en dankzij het model hoop ik dat we de efficiëntie van het systeem kunnen verbeteren en het ontwerpproces kunnen vereenvoudigen.

Marco's Model

Wat maakt de energiedamwand zo interessant?
Normaal wisselt een bodemenergiesysteem enkel warmte uit met de bodem en na vele jaren kan het systeem minder efficiënt worden omdat de bodem niet oneindig veel warmte kan onttrekken, maar er moet een evenwicht worden gevonden tussen de hoeveelheid onttrokken en geïnjecteerde warmte, om een min of meer constant rendement te hebben in de tijd. Maar de energiedamwand is anders omdat hij warmte kan uitwisselen met het open water, dat een kanaal kan zijn. De temperatuur van het open water, dat stroomt, lijkt niet te worden beïnvloed door de warmte-uitwisseling met de energiedamwand, zodat het een soort oneindige energiebron vertegenwoordigt die echt nuttig zou kunnen zijn om te gebruiken.

Jouw generatie is zich bewust van de klimaatverandering, wat doe je zelf op dit gebied?
Ik heb het gevoel dat mijn werk nuttig kan zijn om de CO2-uitstoot te verminderen en de klimaatverandering tegen te gaan, en daarom ben ik ook zo gemotiveerd om mijn best te doen. Maar ik denk ook dat als we de klimaatverandering willen stoppen, iedereen een inspanning moet leveren. Elke dag let ik erop dat ik alleen die middelen gebruik die ik nodig heb, om verspilling te voorkomen. Ik gebruik bijvoorbeeld zelden mijn auto om naar mijn werk te gaan, maar de fiets of het openbaar vervoer. Ik gooi nooit eten weg maar organiseer mijn maaltijden zorgvuldig. Als ik naar de supermarkt ga, koop ik zo weinig mogelijk plastic.
En ik gebruik de elektriciteit voor de lichten of om te koken alleen wanneer ik het nodig heb. Ik zou nog andere punten aan de lijst kunnen toevoegen, maar ik denk dat ik elke dag zoveel mogelijk probeer te doen om de klimaatverandering af te remmen en ik hoop dat alle andere mensen dat ook doen.

Wat vind je interessant aan het werk aan de Universiteit van Milaan en bij CRUX?
Ik vind het erg leuk om zowel aan de Universiteit van Milaan als bij CRUX te werken. Ik was onder de indruk toen ik voor het eerst het project van de energiedamwand ontdekte, omdat ik denk dat het een groot potentieel heeft en het energieverbruik van gebouwen, die verantwoordelijk zijn voor 40% van het totale energieverbruik in de EU, zou kunnen verminderen. Bovendien werk ik graag aan praktische projecten omdat ik weet dat mijn resultaten, als ze goed zijn, zullen worden gebruikt om bijvoorbeeld de energie-efficiëntie te verbeteren. Ik weet dat er veel andere promovendi zijn die werken aan zeer theoretische onderwerpen die heel interessant zijn, maar ik geef er de voorkeur aan de toepassing van mijn werk te kunnen zien. Dat is mogelijk wanneer je werkt met een bedrijf als CRUX. En ik denk dat iedereen ten minste één keer moet ervaren hoe het is om in het buitenland te wonen.

Is er een groot verschil tussen Italië en Nederland?
Ik heb 6 maanden in Milaan gewoond en nu ben ik in Delft. Ik denk dat er veel verschillen zijn tussen de twee steden. Milaan is een van de grootste steden van Italië en ik ging altijd met het openbaar vervoer, zoals de trein, metro en bus, naar de universiteit. In Delft is mijn leven makkelijker omdat ik in minder dan 10 minuten op de fiets naar het CRUX-kantoor kan gaan. Een ander groot verschil is het weer. In 6 maanden heb ik denk ik 5 keer regen gezien in Milaan en toen ik in Delft kwam regende het een hele week, een heel fijn welkom! Ook de temperatuur is heel anders. In juli van dit jaar was het in Milaan op sommige dagen 40 graden en in Delft is de hoogste temperatuur die ik tot nu toe heb gezien min of meer 27 graden.
Maar toen ik in juni het vliegtuig nam om naar Nederland te verhuizen heb ik niet naar het weer gekeken en heb ik mijn jas in Italië laten liggen omdat ik dacht dat het daar 30 graden zou worden. Ik zal mijn jas nooit meer vergeten.

Nu je een paar maanden in NL bent, wat mis je het meest van Milaan?
Ik mis mijn familie, mijn vrienden en mijn collega's op de universiteit en ik vind het mooi om de stad omringd te zien door (een paar) bergen, dat is in Nederland vrij moeilijk te vinden. Maar ik denk dat dat alles is. Ik woon heel graag in Delft. Het lijkt heel rustig vergeleken met Milaan. Er zijn weinig auto's in de stad en de meeste zijn elektrisch denk ik. Ik kan overal heen met mijn Swapfiets en ik hoef niet te wachten om het openbaar vervoer te nemen in de hoop dat ze niet te laat zijn. Ik vergeet het bijna, maar naar mijn mening is het Italiaanse eten onverslaanbaar!

In het verlengde van de vorige vraag; ligt je toekomst in het zonnige Milaan of in Nederland?
Dit is een hele moeilijke vraag. Als iemand mij een jaar geleden had verteld dat ik nu in Nederland zou zitten was ik waarschijnlijk gaan lachen. In mijn leven heb ik mijn keuzes alleen gemaakt op basis van wat ik leuk vind om te doen zonder na te denken over de toekomst.

Ik heb me voor dit doctoraat aangemeld omdat ik graag onderzoek doe en bodemenergie me aanspreekt, dus toen ik deze gelegenheid ontdekte, dacht ik dat het perfect voor me was. Nu heb ik in ieder geval nog 2,5 jaar waarin ik gefocust wil zijn op mijn werk zonder andere afleidingen. Dus wat ga ik daarna doen? Het beste antwoord dat ik kan geven is dat ik het niet weet! Maar ik weet zeker dat ik zal proberen om werk te blijven doen dat ik leuk vind, en dat kan zowel in Italië als in Nederland zijn.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!