Crux

Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS)

Probabilistisch ontwerpen geeft een veiligheidsbeoordeling van een dijk die dichterbij de werkelijkheid ligt dan de standaard semi-probabilistische benadering, maar dit is tot nu toe nog relatief arbeidsintensief en beperkt tot het gebruik van een Limit Equilibrium Model, zoals DStability of SlopeW. Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS) brengt hier verandering in door snel op basis van een LEM of FEM berekening de faalkans te berekenen.

CRUX collega Henk Bakker heeft 35 jaar ervaring in probabilistische grondmechanica in PMMS laten neerslaan om een praktisch model te maken dat de betrouwbaarheidsindex van een dijk bepaalt op basis van één rekendoorsnede van een LEM- of FEM-model. Vanwege de snelheid, elegantie en relatieve eenvoud is PMMS uitermate geschikt om onderdeel uit te maken van een geautomatiseerd beoordelingsproces zodat faalkans van de waterkering snel en zuiver getoetst en ontworpen kan worden. PMMS beschikt tevens over de functionaliteit om de ligging van grondlaagbegrenzingen en laagdikten in de beoordeling mee te nemen én is geschikt voor het toetsen en ontwerpen van waterkeringen inclusief de langsconstructie (bijvoorbeeld damwanden).

Dit is uniek want op dit moment is er nog geen praktische rekenmethode beschikbaar die een probabilistische analyse hiervan mogelijk maakt. Toepassing van het PMMS in de (voor)verkenningsfase kan vanwege een meer realistische toetsing leiden tot een kleinere scope van de versterkingsopgave. Dit leidt tot minder maatschappelijke kosten zonder dat engineering effort toeneemt.

Collega's Dirk Goeman, Henk Bakker en Jacco Haasnoot, hebben het artikel 'Betrouwbaarheidsindex van een dijk op basis van één berekening' geschreven voor het vakblad Land + Water nr. 9 (sept 2021).

CRUX is op zoek naar cases die met PMMS kunnen worden geanalyseerd. Neem voor meer informatie contact op met Jacco Haasnoot.

Meer informatie.

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!