Crux

Pilotproject Energiedamwand in De Zweth

Energie onttrekken uit de honderden kilometers kademuren die Nederland rijk is? Alleen al in Amsterdam moet zo'n 200km aan kademuur worden gerenoveerd. Is het mogelijk om damwanden in de kademuren te plaatsen die warmte en koude kunnen onttrekken uit het water, en deze energie te leveren aan omliggende gebouwen?

In ons waterrijke land worden op veel plekken stalen damwanden gebruikt als oeverbescherming. De Energiedamwand is een systeem
waarbij deze damwanden geactiveerd worden door zogenaamde activatielussen. Door het rondpompen van een vloeistof door deze lussen, is het mogelijk om warmte (of koude!) te winnen uit langzaam stromend ondiep water en uit het water in de ondergrond.

Na eerdere steun vanuit de Topsector Energie gaat een consortium van CRUX Engineering BV, Handelmaatschappij Gooimeer B.V, Groep Duurzame Energie, TU Delft en TU Eindhoven de potentie in kaart brengen met een pilotproject in De Zweth!

Meer informatie:
Abstract GEOtechniekdag: De kademuur als energiefabriek (december 2021)
Artikel COB 'Damwand als duurzame energieopwekker' (oktober 2021)
Artikel NEN Magazine (oktober 2021)
CRUX trotse winnaar NENnovation Award
Special Duurzame Geo Energie
Artikel Civiele Techniek (juli 2021)
Artikel Civiele Techniek (september 2020)
Artikel van H20 Online (juli 2020)

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!