Crux
Bovenaanzicht keldervloer met paallocaties (sparingen), Bron: van Rossum B.V.

Paalfundatie Hoogbouw Sonate Den Haag

In mei 2018 zijn onder toezicht van CRUX grote diameter HEKbuispalen getest middels een Rapid Load Test (StatRapid) conform de nieuwe NPR7201. Op basis van de resultaten van deze paalproeven heeft CRUX in samenwerking met van Rossum en HekTec het funderingsontwerp voor de toren Adagio van Sonate uitgewerkt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Sonate Spuikwartier C.V. en Boele & Van Eesteren (Volker Wessels).

Op basis van de uitgevoerde proeven kon worden aangetoond dat hogere paalfactoren dan volgens de NEN9997 gehanteerd kunnen worden. In combinatie met het aanvullende grondonderzoek heeft dit tot een hoger paaldraagvermogen geleid, wat bij palen met een paalpunt van 950 mm welke door de constructievloer geboord moeten worden, tot een betere risicobeheersing (minderpalen) en daarmee ook een kostenbesparing heeft geleid.

De nieuwe toren Adagio wordt namelijk ter plaatse van de oude bebouwing inclusief kelder gebouwd. Doordat de grondwaterstand boven de keldervloer staat kan deze niet zomaar gesloopt worden. In veel gevallen zou de bestaande constructie geheel gesloopt moeten worden om daarna het maaiveld op te hogen met zand en vanaf een droog niveau de palen te kunnen boren.

Bij Sonate is er gekozen om de bestaande fundering en keldervloer in stand te behouden. De bovenbouw is gesloopt en op de vloer is een extra (verankerde) ballastvloer aangebracht om voldoende gewicht/reactie te geven tegen de opwaartse waterdruk. In deze ballastvloer zijn al sparingen aangebracht waardoor de nieuwe HEKbuispalen geboord kunnen worden. Zo is het palenplan ook heel duidelijk op de bouwplaats foto van boven te zien.

Het palenplan Bron: van Rossum B.V.

Zoals genoemd staat de grondwaterstand boven de keldervloer. Daarom is bovenop de vloer eerst een stijgbuis gemonteerd. Door deze buis is met een crusherboor de onderste betonvloer (van de oude bebouwing) gesloopt. Daarna kan door de stijgbuis de paal onder injectie van grout geboord worden tot NAP -27,0 m. De retourspoeling van de HEKbuispalen komt boven in de stijgbuis, wordt direct afgepompt en de vaste deeltjes worden gescheiden.

Zij-aanzicht van de gemonteerde stijgbuis op de keldervloer.

Op de buis is een opblaasbare rubberen band gemonteerd om na het bereiken van de einddiepte een waterdichte afsluiting tussen de ballastvloer en de paal te creëren. Als de paal geïnstalleerd is en de afdichting volledig dicht is, kan de stijgbuis verplaatst worden naar de volgende locatie voor de volgende paal.

Rubber band (ringkissen) om stalen buis voor waterafsluiting

In onderstaand filmpje wordt de techniek nog eens goed uitgebeeld:

Meer informatie leest u hier.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!