Crux

Overlast door te hoge of te lage grondwaterstand?

Grondwater is niet iets waar je in eerste instantie aan denkt bij het kopen van een huis. Toch kan overlast door een te hoge of te lage grondwaterstand uw woongenot beïnvloeden. Maar hoe ga je om met grondwaterproblemen terwijl je de grondwaterstand niet eens kunt zien? En wie is er verantwoordelijk voor de grondwaterstand? In dit bericht volgt een korte instructie bedoeld voor de niet-technische lezer, gebaseerd op de kennis en ervaring van CRUX.

Wie is verantwoordelijk?
Volgens de Waterwet is de eigenaar van een perceel verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder de woning en bijbehorende tuin. De gemeente is verantwoordelijk voor de grondwaterstand in de openbare ruimte, zoals in de straat of in een park. De gemeente heeft tevens een zorgplicht ten aanzien van grondwater. Wanneer zich structurele problemen voor doen moet de gemeente zich inspannen om knelpunten op te lossen.

Wat zijn de risico's?
Niet iedereen hoeft zich zorgen te maken of stappen te ondernemen voor een goede grondwaterstand op eigen perceel. Let vooral op bij de volgende risicofactoren:

  • woning met een fundering op staal (dus zonder heipalen), een verlaging van de grondwaterstand zorgt voor een risico op schade door maaiveldzakking;
  • woning met een fundering op houten palen, een verlaging van de grondwaterstand zorgt voor een risico op schade door paalrot;
  • woning met een houten vloerconstructie, een hoge grondwaterstand zorgt voor een verhoging van het vochtgehalte in de woning;
  • woning gelegen in een polder, polders zijn leefgebieden die actief worden ontwatert, wanneer een sloot of drainagevoorziening niet goed functioneert kan dit leiden tot een te hoge grondwaterstand

Wat kun je doen?
Is één of meer van de risicofactoren op jou van toepassing, overweeg dan het volgende:

  1. Als je reeds problemen ervaart, leg dit dan vast met een beschrijving van de overlast en zo mogelijk foto's. Schakel een specialistische partij in om de oorzaak te achterhalen. Pas wanneer je de oorzaak kent, weet je welke oplossing passend is.
  2. (laat) de grondwaterstand monitoren middels een peilbuis op eigen terrein. Wanneer je zelf registreert dat een verandering optreedt sta je sterker in een eventueel geschil.
  3. Controleer welke ontwateringsdiepte jouw gemeente hanteert door het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) te lezen. De ontwateringsdiepte is het verschil tussen de grondwaterstand en het maaiveld. Deze kun je nu relateren aan de meting uit je eigen peilbuis. Is de ontwateringsdiepte minder of juist veel meer dan mag worden verwacht? Neem dan contact op met de gemeente en zoek samen naar een passende oplossing.

Door te meten kan indien nodig, vroegtijdig een oplossing of maatregel getroffen worden om negatieve invloeden te voorkomen of beperken.

CRUX heeft bij meerdere geschillen en rechtszaken over grondwater specialistische ondersteuning verleend. Een rechtszaak is een uiterste oplossing waar je het niet op wilt laten aankomen. Door bovenstaande stappen te ondernemen verklein je de kans dat een geschil ontstaat of dat je onterecht wordt benadeeld.

Meer informatie?
Check onze pagina Geohydrologie.
Zie ook het nieuwsbericht Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd of lees een van onze publicaties in het vakblad Civiele Techniek.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!