Crux

Oorzaak schade verzakte woningen Roden bekend

Conclusies analyse

De oorzaak van de verzakking van de twee gestutte woningen en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan overige woningen (met eventuele bijgebouwen) in het gebied van de acht aangewezen woningen is grotendeels toe te schrijven aan de vervanging van de riolering en additioneel aan de 'droogte 2018'. De vervanging van de riolering wordt aangewezen als hoofdoorzaak volgens het rapport van CRUX Engineering.

Wat heeft CRUX Engineering geconstateerd?

Grote variatie aan grondsoorten en schades
Er is een grote variatie in het schadebeeld van de acht panden. In de ondergrond zitten drie grondsoorten: een topzandlaag, een leem/kleilaag en potklei, die zeer krimp- en zwelgevoelig zijn. De verschillende lagen liggen op verschillende hoogtes. Onder de panden met zeer ernstige schades zitten de leem/kleilagen vlak onder een deel van de fundering of het hele gebouw. De combinatie met de zeer sterke krimp- en zwelgevoeligheid van deze grondsoorten maakt deze panden bijzonder gevoelig voor zettingen en specifieke zettingsverschillen zoals bijvoorbeeld veranderingen van de grondwaterstand.

Evenwicht
In de loop van de afgelopen 50 jaar heeft zich sinds de bouw van de woningen een balans in de waterhuishouding ingesteld. Volgens de analyses van CRUX Engineering is een evenwicht ontstaan in de ondergrond, de funderingen en natuurlijke grondwaterverschillen; een bepaalde mate van scheurvorming zal als gevolg hiervan in de loop der jaren hebben geleid tot scheurvorming door zettingsverschillen. Pas als dat evenwicht wordt verstoord door ingrijpende (tijdelijke of structurele) veranderingen in de belasting en/of grondwaterstand kunnen aanvullende zakkingen en schade ontstaan.

Conclusie
CRUX concludeert dat de bemalingen in fase 1 in fase 2 in 2016 en 2018 in het onderzoeksgebied tot verlagingen van de grondwaterstand, en dus verstoring van de bestaande grondwatersituatie hebben geleid. Tegelijkertijd begint de droogteperiode van 2018. CRUX Engineering trekt uit de geohydrologische beschouwingen de conclusie dat de panden in het verleden al te maken hebben gehad met de combinatie van zeer geringe neerslag in combinatie met hoge temperaturen. De droge zomer van 2018 heeft de invloed op zijn hoogst versterkt, maar is geen hoofdoorzaak. Bij de werkzaamheden is naast de vervanging van het riool ook een drain geplaatst en deze was in fase 1 en langs het onderzoeksgebied vanaf eind oktober 2016 actief. Afhankelijk van de effectiviteit van de drain kan deze een invloed hebben op de bergingscapaciteit en, gezien de grote diepteligging, ook op de natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstand. Deze drain kan daarmee de waterhuishouding, aanvullend op de invloed van bemalingen, verder hebben verstoord.

Excuses gemeente Noordenveld
Tijdens een informatiebijeenkomst heeft de gemeente Noordenveld haar excuses aangeboden aan de mensen en families die te maken hebben met, in sommige gevallen, zeer ernstige schade waarvan in twee gevallen bewoners niet meer veilig in hun woning kunnen verblijven. Burgemeester Klaas Smid: "In het bijzonder richt ik mij tot deze mensen, en zeg hen toe dat wij de schades op een nette manier oplossen. Een structurele oplossing waar ruimte zal zijn voor maatwerk, waarin de bewoners nauw betrokken worden en een stem zullen hebben.
Ook voor de overige schades in de wijk Middenveld, die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden, geldt dat we dit op een nette manier zullen oplossen. Uiteraard zijn er ook excuses voor deze inwoners van de wijk Middenveld die zich de afgelopen tijd grote zorgen hebben gemaakt."

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!